DUHUL DELFINILOR (KARUMI)

teme-te de cei2

fără umbră:3 ei vin din4

prea limpezi ape5

   Lucian Strochi

Duhul delfinilor1 – şi acest haiku a avut o variantă, într-o poezie fără titlu, din volumul Cuvântul cuvânt, care începea aşa:   „teme-te de cei fără umbră: ei vin/din ne-ncepute ape şi sunt/de stirpe aleasă şi care se termina cu distihul: „şi vin să îndrepte să culce/făpturile noastre piezişe”. Poezia era un elogiu adus actorilor. Am aflat apoi de faptul că delfinii sunt suflete de tâlhari care acum se pocăiesc. (v. poezia Delfinul din Alfabetul animalelor). Transferul s-a făcut uşor, actorii fiind nişte tâlhari ai inimilor noastre, răpindu-ne lacrimi, zâmbete şi sentimente.

teme-te de cei2   – să remarcăm onomatopeea obţinută prin prezenţa vocalei „e” în toate cuvintele din primul vers; de altfel aceeaşi vocală e prezentă şi în toate cuvintele din ultimul vers.

fără umbră:3 ei vin din4 – între primul şi al doilea vers avem un enjambament, cezura venind la jumătatea versului al doilea. Fără umbră e doar cineva care e în plină lumină şi mai mult este un duh, un spirit, un suflet (orice corp are o umbră). Se sugerează că absenţa umbrei se datorează mediului pur din care provin acele duhuri ale delfinilor.

prea limpezi ape5 –apele nu ascund, ci dimpotrivă evidenţiază dansul delfinilor care însoţesc nava. Poemul este realizat din cuvinte care exprimă vagul. De altfel tot haikuul nu are decât două substantive (umbră şi ape  – şi acelea fluide, fără corporalitate) la un total de 12 cuvinte. Structura haikuului este una clasică: un tristih cu 5-7-5 silabe.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (14)

Dar, poate, detestabil?

LUCIAN STROCHI: Singurul lucru detestabil în artă este trădarea. Trădarea sensibilităţii, a gândului. A trăda înseamnă a ieşi din sublimul artei pentru a intra în mocirla cotidianului vulgar.

Cuvintele, cred, au o materialitate a lor. Mai bine zis sunetul are o greutate sau o „plutire” materială. Ce-mi puteţi spune despre materialitatea aceasta a cuvintelor, sunetelor?

LUCIAN STROCHI: Da, sunetele nu sânt egale. Vocalele sunt deosebite de consoane, pe care le (re)simt ca fiind mai grele. Dar nici vocalele nu sunt egale între ele. Gândeşte-te la triunghiul (întors) al vocalelor. A este cea mai deschisă vocală. Pentru că sunt uşoare, vocalele permit vocalize. Încearcă consonantize şi vei vedea cât e de greu. Cred că literele şi sunetele sunt precum clapele unui pian, mergând de la grave la înalte. Sunetul are o energie a sa, uneori formidabilă. Un savant român a descoperit sonicitatea. Vibraţia înseamnă materialitate. Efortul de a vorbi presupune un consum de energie.

DANS (WABI)

sinucigaşa1

sete de simetrie2

semn străveziul3

Lucian Strochi

 Dans (wabi)

sinucigaşa1    – dansul m-a fascinat dintotdeauna. Mi-a plăcut faptul că e o artă totală: poezie, pictură, sculptură, muzică, poză şi… dans.  Mi se părea că dansul surprinde ritmul pur, forma perfectă a naturii. În acelaşi timp l-am considerat un joc al asimetriilor şi simetriilor. Într-un poem din volumul Cuvântul cuvânt începeam o poezie omonimă astfel: „ sinucigaşa sete de simetrie/dorită asemenea unui joc de copii/şi iată viaţa/ împrejmuindu-mi hotarul despicat /între haos şi ritm.” Cuvântul sinucigaşa prezintă câteva particularităţi interesante: are cinci vocale (cifra actului, a atmanului), are doi de „i” şi doi de „a”, adică cea mai închisă şi mai deschisă vocală,     sugerându-se o apertură maximă şi un „u” vocala care asigură vibraţia

sete de simetrie2    – simetria este una din obsesiile universului atunci când haosul  se cosmicizează. În fond noi, oamenii, suntem realizaţi simetric.

semn străveziul3 –dansul nu lasă urme, el este o permanentă mişcare străvezie, un semn străveziu. Am văzut cu mulţi ani în urmă un film de animaţie a lui Mc Larren (cu un fond muzical asigurat de naiul lui Gheorghe Zamfir), în care dansul descompus, aproape străveziu, realiza adevărate volute, o artă uluitoare.

Acest haiku este realizat în formulă clasică: tristih cu silabele structurate după canonul 5-7-5, nu conţine nici un verb, are doar şase cuvinte şi cu excepţia unei prepoziţii,toate cuvintele încep cu „s”, s indicând şerpuirea, voalul care înconjură trupul cântăreţei.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (13)

Ce vi se pare neliniştitor şi înfricoşător în Arta contemporană şi nu numai?

LUCIAN STROCHI: Arta nu are doar rolul de a ne linişti, ci şi acela de a nelinişti. Grecii scriau tragedii pentru curăţarea, spălarea sufletului. Dar pentru asta se foloseau de cele mai sofisticate abjecţii umane, de la incest până la crimă, de la trădare la blasfemie. Dar se produceau hybrisul şi catharsisul. Prin urmare, nimic nou. Un afiş poate prezenta un monstru înfricoşător, dar un erou ne poate izbăvi de el. lupta dintre bine şi rău exemplară în basm, este esenţială pentru artă. Arta este oximoronică în esenţa ei. O culoare poate odihni spiritul, o alta îl poate îmbolnăvi. Dacă adăugăm şi simbolismul lor, lucrurile se complică. Roşul este prima culoare heraldică, este o culoare fundamentală, dar este şi culoarea sângelui. Iar sângele înseamnă e drept şi viaţă, dar cel mai adesea moarte. Cuvântul poate vindeca, dar poate şi ucide.

CASA (FUEKI)

un cheag de umbre-i casa2

şi numai visul 3

o părere păreţii4

Lucian Strochi

CASA (FUEKI) 

şi numai visul1  visul este un copil al imaginarului, extrem de insistent şi de acaparator. El devine tiranic, nimeni nereuşind să scape de el.

un cheag de umbre-i casa2  –umbra este eternă, în timp ce fiinţa este perisabilă. Casa este o lume a umbrelor. Umbrele nu au identitate, pot aparţine oricui. Altfel spus, o casă supravieţuieşte în general mai multor generaţii de proprietari.

doar patru pereţi3 –o casă este o construcţie cu forme extrem de diferite. Dar ideea de casă va avea întotdeauna doar patru pereţi.

De aici şi opţiunea mea de a considera acest kaiku ca aparţinând categoriei estetice FUEKI, care, amintim, semnifică eternul, ceea ce este constant, dimensiunea atemporală a artei, a naturii. Trebuie spus că natura naturata – adică natura aşa cum o ştim, fără intervenţia omului, e completată de o casă, adică de natura artifex. Adevărata natură cuprinde, vectorial, atât natura naturata, cât şi natura artifex.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (12)

A fost şi Târgul Libris 2017. Ce secvenţe v-au rămas în minte şi-aţi dori să le rememoraţi aici, în arealul interviului nostru?

LUCIAN STROCHI: Voi reţine ceea ce a adus în plus această ediţie, faţă de cele anterioare. În primul rând, vizitele de lucru ale scriitorilor în câteva licee prestigioase din Piatra-Neamţ: Colegiul Naţional Petru Rareş, Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, Colegiul de informatică. A fost un dialog viu, incitant, între generaţii. Al doilea lucru demn de a fi remarcat: prezenţa masivă a romaşcanilor în calitate de editori sau scriitori. În al treilea rând, au fost o serie de conferinţe, extrem de interesante care au ridicat considerabil nivelul Târgului, transformându-l într-un act cultural de aleasă ţinută.

HAIKU (SABI)

Privighetoarea – 2

s-a sinucis în cântec3

nu am văzut-o4

 Lucian Strochi

HAIKU (SABI1

privighetoarea2 –acest haiku, perfect din punct de vedere formal (tristih, 5-7-5 silabe (onji)) este unul dintre poemele mele preferate. Privighetoarea este o pasăre neînsemnată ca dimensiuni sau culori. Dar este incontestabil, regina cântecului. E o pasăre enigmatică, arareori văzută. E  o pasăre nocturnă. Categoria estetică SABI adică tristeţea singurătăţii, a declinului a sărăciei acceptate, a timpului atotdistrugător este foarte bine reprezentată.

s-a sinucis în cântec3  – arta cere jertfă, iar trilurile divine ale bărbătuşului trebuie „pedepsite”, pentru că nimeni nu are dreptul să deţină atâta frumuseţe.

nu am văzut-o4  – ultimul vers conclusiv, încheiat brutal, ar vrea parcă să anuleze o emoţie firească. În acelaşi timp e vorba de o tristeţe imensă a singurătăţii, atât pentru că poetul nu poate fi complicele păsării, cât şi pentru faptul că nu poate împărtăşi nimănui, eventual iubitei, miraculul la care tocmai a asistat, e drept doar auditiv. Primele două versuri conţin câte şapte vocale, ceea ce presupune o iniţiere completă.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (11)

CORNEL PAIU: „Adevărata încântare muzicală (a poeziei) constă dintr-o potrivire a sunetelor, dintr-o cantitate adecvată a silabelor şi dintr-o distribuţie variată a sensului în diferitele versuri”, afirmă poetul englez Milton, autorul „Paradisului pierdut” în care a „utilizat versul eroic englez fără rimă – după cum însuşi mărturiseşte – aidoma celui folosit de Homer în greceşte şi de Virgiliu în latineşte, socotind că rima nu e un auxiliar necesar, nici un ornament autentic al poeziei bune, mai cu seamă într-o operă vastă…”, „concepţie… servită de o prozodie complexă, de o rafinată ştiinţă a versului, înzestrată cu mijloace înrudite cu acelea ale muzicii”, menţionează autorul unei monografii care-i este dedicată, Petre Solomon („John Milton”, Colecţia „Oameni de seamă”, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1962, p. 270). Iată, glumind, cam de unde vine eroismul versului alb, pentru că eu cred că acesta a fost şi este eroic în manifestare, şi nu din modernitatea recentă, ci aş îndrăzni să spun dintr-o modernitate mult mai veche. Dvs. ce credeţi?

LUCIAN STROCHI: Poezia cu rimă este o cucerire târzie a literaturii, apărând întâi în Italia, prin secolul al XII-lea.

HAIKU (WABI)

o noapte albă –1

şi roua dimineţii2

un nou univers3

Lucian Strochi

 HAIKU (WABI) 

o noapte albă – şi acest kaiku are o structură clasică: tristih cu 5-7-5 silabe. Haikuul debutează cu un kenygen.  Nu ştim dacă e vorba de o noapte albă, ca fenomen natural, ce indică apropierea de pol, indicând o prelungire a zilei sau este vorba de o noapte albă, adică una a insomniei. Şi într-un caz şi în altul e vorba totuşi de un timp smuls pentru viaţa activă. Kirejiul nu este anulat de conjuncţia „şi” datorită cezurii marcată grafic. Roua dimineţii este o prelungire a nopţii albe, dar şi o sferă-oglindă ce poate reflecta un întreg univers.

şi roua dimineţii2 –adesea roua dimineţii permite şi descompunerea culorii albe în spectrul rogvaiv, încă un semn de supunere a universului.

un nou univers3 –prin ultimul vers este asigurată curgerea eternă (ryuko). Vocala „o” plasată în cuvinte-cheie asigură echilibrul compoziţional. Primul cuvânt din fiecare vers contribuie la realizarea esenţei androgine a lumii sau altfel spus  o tensiune conciliată.

Intrebari interviu Lucian Strochi – 21 decembrie 2017 (10)

CORNEL PAIU: „Un stâlp de lumină al Ardealului: Ava Mihail Goia”. Este titlul unei cărţi care vă aparţine, deja lansată la Piatra-Neamţ şi Topliţa, cam pe parcursul unei singure luni, dacă nu mă înşel. Vă rog să ne dezvăluiţi câte ceva din geneza acestei cărţi, curioase la prima vedere, dar absolut incitantă mai apoi.

LUCIAN STROCHI: E  o carte care a plecat de la un jurnal de doar 23 de pagini, scris în ultimii ani ai vieţii de arhimandritul Mihai Goia. Provocarea mea a fost că a trebuit să scriu despre un om extraordinar, cu o viaţă formidabilă, dar pe care nu îl cunoscusem direct. Aşa că am apelat la actele se stare civilă, la poze din diferite perioade, la mărturiile celor care l-au cunoscut. Apoi au fost şi contribuţiile a doi mitropoliţi şi un episcop, al unor arhimandriţi şi chiar laici. Cred că am reuşit să conturez în final un personaj complex.