Aforisme – 16 mai 2015

Lucian Strochi - colectia de artaMaxima zilei: Creatorul i-a dat omului ochi pentru a privi în afară şi a se bucura, pentru că privind mereu înăuntru se întristase prea mult.


A anticipa greşelile sau mutările adversarului e o mare greşeală. Adversarul e şi el un om şi poate gândi uneori contradictoriu. Şi atunci tot ce ai anticipat se prăbuşeşte.

Am întâlnit mai mulţi proşti norocoşi decât înţelepţi norocoşi. Asta şi pentru că înţelepţii nu aşteaptă norocul.

Amintirea e bună pentru că face o selecţie plăcută a faptelor petrecute.

Ar trebui să fim mai blânzi cu viitorul, nu cu trecutul.

Aşa cum nu există sinonimie perfectă, nu există nici antinomie perfectă.

Aşchia nu sare departe de trunchi. Dar ramura nu sare deloc…

Bătrâneţea e o boală de sistem: nimic nu mai merge ca lumea.

Caii mascaţi poartă ochelari cu care nu văd lumea aceasta, ci pe cealaltă.

Carnivorele nu mănâncă iarbă, din cauza caninilor pre dezvoltaţi. (din gândirea unui elev)

Cel mai uşor şi cel mai greu e să pierzi ce nu ai.

Clopotul e tragic: are glas de argint, îi ascultă toţi limba, numai el nu se poate auzi.

Copilul dacă nu seamănă cu tatăl lui, seamănă cu bunicul din partea tatălui. Dacă nu seamănă nici cu bunicul, atunci seamănă cu vecinul din partea mamei.

Dacă erau patru ciobănei în Mioriţa, aveam o epopee, nu o baladă.

Dacă există o singură opinie, cu siguranţă că e cea mai bună.

Dacă te-ar durea cuvintele, cu câtă grijă le-ai folosi!

Dacă vrei să învingi, ţine-ţi duşmanii aproape şi prietenii departe.

De ce oamenii sănătoşi îşi urează sănătate? (din gândirea unui copil)

Drumul pe apă e cel mai drept.

Durerea seamănă cu un semn de circulaţie: te avertizează.

Duşmanul, ca să se apropie cât mai mult de tine, ia întotdeauna chipul prietenului.

E important să croieşti poteci. E şi mai important ca alţii să le descopere şi să le folosească.

Ferestrele sunt ochii caselor. Ochi de sticlă.

Fotografia este o eternitate îngheţată.

Furtuna dezrădăcinează mai uşor stejarul decât alunul.

Ideea e asemenea lunii: devine din sursă luminată, sursă luminoasă.

Într-o prietenie, plăcerea unuia trebuie să fie şi plăcerea celuilalt.

Legile sunt întotdeauna etice, nu estetice.

Leneşul adoarme cel mai greu. Imobilitatea oboseşte mai mult decât munca.

Libertatea este totuşi o limitare.

Moartea este un segment pe o dreaptă, nu un segment de dreaptă.

Nebunia e un virus care poate atinge pe oricine.

Neînţelegerea nu pleacă de la cuvinte diferite, ci de la principii deferite.

Nimeni nu a văzut vreodată peşte tuns.

Nimeni nu râde de neştiinţa cuiva, ci de ambiţia aceluia de a ascunde acest lucru.

Nu învinge cel mai puternic, ci acela a cărui credinţă în victorie e mai puternică.

Nu putem vedea niciodată tot timpul pentru cu el curge spre trecut, spre prezent şi spre viitor şi de cele mai multe ori ia locul spaţiului fiind simultan pretutindeni.

Orice simbol se vrea mit. Orice mit eşuează în simbol.

Potcoava e călcată mereu în picioare de către cal, dar are forma unui arc de triumf.

Poţi distruge abia după ce ai născut.

Poţi răspunde corect la orice întrebare, dar cel mai frecvent răspuns va fi: „nu ştiu!”

Principiile sunt adesea mai puternice decât legile.

Râsul arde mai grozav decât o pălălaie.

Să nu faci mai rău e deja un lucru bun. E drept că uneori nu ajută prea mult.

Scara începe de la primul fuştei.

Soarele încearcă să usuce şi tot ce e putred şi mucegăit.

Timpul e un vrăjitor: ascunde lucrurile ştiute şi le descoperă pe cele neştiute.

Toate artele poartă măştile iluziei.

Uzura e mai rea decât prăbuşirea. Pentru că e tolerată.

Virtuţile se vestejesc dacă nu sunt udate de lacrimi.

Zidul desparte, dar şi apropie. Gândiţi-vă la asediul unei cetăţi.