Aforisme – 25 mai 2015

Lucian Strochi - aforismeMaxima zilei: Caută-ţi rădăcinile şi, dacă le vei găsi, mai sapă puţin şi vei găsi şi comoara mult căutată.


Unde nu creşte iarba şi pomul, nu trăieşte nici omul. (propunere pentru folclor)

Dacă vrei să fii popular, tratează-i pe oamenii mici ca şi cum ar fi mari, iar pe cei mari ca şi cum ţi-ar fi complici.

Religia îngerilor: socialismul utopic.

Marile decizii nu se iau în decibeli.

Fără detalii nu există întregul.

Scrisul e un viciu extrem de periculos, deoarece este extrem de contagios. Anual, milioane de cititori se îmbolnăvesc uneori din cauza unui singur scriitor.

Stilul este spiritul faptelor şi trupul lucrurilor.

Când omul pune suflet în ceva, acel ceva se însufleţeşte, chiar dacă a fost iniţial lucru.

Nu vreau să fiu privit cu bunăvoinţă, căci bunăvoinţa e antecamera milei.

Fiecare om îşi are steaua, dar şi norul său.

Când gândurile nu sunt limpezi, cuvintele alunecă sau se împiedică. Asta nu înseamnă cu ele ar trebui să meargă în marş.

Când vreau să ajung la un adevăr, mă gândesc la vârful unui munte: îl văd, ştiu că voi ajunge la el. Dificultatea e să aleg poteca potrivită.

Abstractizarea omoară etica, răneşte estetică şi salvează religia.

Sunt şi lucruri care nu se vând: dragostea, prietenia, onestitatea, fidelitatea…

Drama omului e aceea că trăieşte în comunitate, dar cel mai adesea moare singur.

Spiritul gregar ne salvează, dar nu atunci când se stabilesc răspunderi individuale.

Morala e acuzată tocmai atunci când nu e vorba de moralitate.

Supravieţuim zi de zi; din mici asemenea victorii se înfiripă viaţa noastră şi uneori chiar nemurirea noastră.

Semnul cel rău al democraţiei sunt funcţionarii, care, pretinzând că te slujesc, te îndepărtează permanent de putere.

A parveni se poate pe multă căi, dar doar una e cinstită: munca.

Prostul e mai sincer decât deşteptul. Dar uneori nici sinceritatea nu ajută.

Specializarea înseamnă personalizare, dar şi limitare.

Există două tipuri de relaţii om – natură: fie ca omul să se dea după natură, fie să încerce s-o schimbe după chipul şi voinţa sa. Personal prefer a doua posibilitate.

A te înclina nu înseamnă a te pleca. (un actor după aplauze)

Vuietul mării încearcă să acopere gemetele şi urletele omenirii, dar nu reuşeşte.

La doctorate nu se citeşte conţinutul lucrării, ci bibliografia anexată.

Poţi fi elocvent numai prin fapte, nu prin cuvinte.

Disciplina nu se cultivă în închisori sau unităţi militare, ci în familie.

Fiind ordona în gândire nu eşti mai logic, dar câştigi mai mult timp.

Învăţătura nu ne pregăteşte pentru azi, ci pentru mâine.

A deveni nu e doar un verb copulativ, ci în primul rând unul durativ. Asta dacă nu e vorba de un miracol şi de o metamorfoză.

Optimismul de fereşte de multe boli, vindecă multe boli şi te face să supravieţuieşti cel mai adesea.

Nu e geniu acela care cel puţin la început nu te uimeşte.

În relaţia dintre stat şi individ fiecare e de acord că el are numai drepturi. De aici şi conflictele sociale.

Nu poţi judeca o apă doar după suprafaţa ei şi o frumuseţe după învelişul şi ambalajul ei.

Toate juriile sunt incompetente, dacă nu ai câştigat tu.

Uneori judecătorii sunt mai vinovaţi decât cei judecaţi.

Sunt oameni care îşi doresc să fie nefericiţi, pentru a fi apoi compătimiţi. Şi nu mă refer la cerşetori.

Ignoranţa ne scurtează de două ori viaţa: pentru că nu ne poate apăra de primejdii şi pentru că ne trebuie mult timp să ieşim din ea.

Ar trebui să aplicăm forţa centripetă şi cea centrifugă frumuseţii. Abia atunci ea se va ivi întreagă, în toată splendoarea ei.

Amintirea are imensul avantaj că nu se uzează niciodată, putând fi folosită ori de câte ori e nevoie.

Solidaritatea presupune cel mai adesea tăcere.

Evlavia se ofileşte la soare.

Oximoronul este sâmburele paradoxului.

Cu cât îmbătrânim , cu atât ne contrazic mai puţini oamenii. În final nu ne va mai contrazice nimeni.

Paradisul e un teren viran pentru că oamenii refuză să ajungă la el până nu va deveni un parc de distracţii.

Vulgaritatea unei persoane constă în faptul că aceasta nu ştie să-şi gestioneze spectacularul, confundându-l doar cu o ieşire în decor sau în evidenţă.

Ai grijă să ai caracter, dar să nu devii un caracter.

Oricât aş iubi animalele, nu accept ca un câine să-mi confunde un picior cu un trunchi de copac.

Atunci când nu o completează, arta e complementară naturii.