Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul cuvântului (I – englez)

Lucian Strochi - Sonete englezeSONETUL   CUVÂNTULUI1  ( I – ENGLEZ)

Cuvintele2 sunt roiuri mari de fluturi3
Ce-ţi năpădesc fără de veste-ograda,
Corăbii părăsind în grabă rada4,
Iar pentru inimă şi mintescuturi.5

Cad peste tine, cum din munţi cascada,6
Ca steaguri vii, imagini7: poţi să fluturi
Vagi bucurii, tristeţi adânci să scuturi…
Ca pentru peşti, cuvintele-ţi sunt nada8.

Cuvintele sunt prinse-n grele ruturi9
Şi lumea-ntreagă pune-n acoladă10;
Versu-n poem rămâne grav dovada
Că fiece silabă11 sapă începuturi.

Cuvântu-i sunet12, semn13, simbol14, înscrisuri15
Ce împleteşte vieţi, dorinţe, visuri. 16

SONETUL  CUVÂNTULUI1

Este primul dintre sonetele engleze şi este dedicat, firesc, cuvântului

Cuvintele2 – aşa cum afirmam anterior, cuvântul este metafora obsedantă şi mitul personal al autorului.

roiuri mari de fluturi3 – într-o noapte am avut un vis sau un coşmar: mă înecam în cuvinte. Mii, milioane de cuvinte mă împresuraseră, deveniseră lichide, mă sufocau, mă înecau. Mă zbăteam să fiu deasupra lor, când, printr-un miracol, toate cuvintele s-au preschimbat în fluturi. În roiuri de fluturi galbeni, milioane de fluturi. Atunci am înţeles că cuvintele au independenţa lor, că nu se supun unor reguli prea precise, că nu se lasă schingiuite în rânduri paralele. De atunci cred că cuvintele sunt roiuri de fluturi şi le port un infinit respect

Corăbii părăsind în grabă rada4 – se face legătura cu Sonetele Italiene, mai exact cu primul şi ultimul sonet italian. Să recunoaştem că aceste puternice cuvinte sunt încărcate totuşi cu o spaimă inexplicabilă dar reală. Aluzie şi la unele poezii semnate de Baudelaire, Pablo Neruda  sau Puşkin.

pentru inimă şi mintescuturi.5 – aluzie la stemele vorbitoare, dar şi la faptul că fiecare stemă grafică şi simbolică este dublată de descrierea ei în franceză sau germană, acestea fiind considerate limbi heraldice.

Cad peste tine, cum din munţi cascada,6 – cascada mi s-a părut o metaforă exactă a cuvintelor. Cuvintele cad peste noi în cascade, au o forţă de care trebuie să ţii seama, să te împotriveşti lor sau să le accepţi, aşa cum ai face cu apa dintr-o cascadă.

Ca steaguri vii, imagini7  – prin steaguri imaginile devin dinamice, însufleţite, personalizate. Japonezii au dus la extrem simbolismul şi valoarea de imagine a steagurilor. A se vedea filmele lor.

Ca pentru peşti, cuvintele-ţi sunt nada8. – un vers greu de „tradus”. Cine este persoana a II-a? Poetul? Cititorul?

ruturi9 – cuvânt greu, dar exact. Nu se poate ca fiind alături unele de altele, cuvintele să nu exercite atracţii între ele, între care şi cea sexuală, de copulare, sau măcar ideea de multiplicare, de polisemantism.

Şi lumea-ntreagă pune-n acoladă10; – acolada este şi ea o paranteză, ultima care se desface după cea rotundă şi cea pătrată. A pune lumea în acoladă înseamnă a pune lumea în paranteze, a o transforma într-o incidenţă. Prin urmare cuvintele sunt incidente naturii: necesare pentru o a comenta, a-i explica reacţiile, a-i descrie frumuseţile, dar sunt o creaţie artifex, o natură artifex, construită de om. Dacă ar fi naturală, limba ar fi doar una pe întreg pământul.

silabă11  – silaba luptă permanent cu cuvântul, încercând să-l detroneze. În poezie, chiar reuşeşte, întrucât piciorul metric, măsura se stabileşte în funcţie de silabă. În plus silaba este mai nobilă de cât cuvântul, având obligatoriu în componenţa ei o vocală, uneori o singură vocală. Cuvântul are şi el o vocală dar este mult mai plebeu, mai „neîngrijit”.

sunet12, – într-un aforism afirmam că cuvântul stă sub semnul literei „s”, fiind şi sunet. Sunetul în cuvânt ţine de muzică şi pare a fi de esenţă divină. Cuvântul are muzicalitate, accent, tonalitate. Această calitate contribuie decisiv la existenţa limbajului paraverbal.

semn13, – cuvântul este şi semn, adică imagine. Ca imagine, cuvântul poate fi desluşit sau încifrat. Imaginea cuvântului e scrierea sa, trupul său vizibil.

simbol14, – cuvântul este şi simbol, adică „eufemizarea unui mit” (Gilbert Durand), dar şi o chintesenţă de semnificaţii legate cultural între ele. Datorită simbolului, avem denotativul în cuvânt. Simbolul poate fi o figură de stil extrem de concentrată, redusă la un minim.

înscrisuri15– înscrisul este realizarea concretă, abstractă, simbolică, virtuală a cuvântului. Înscrisul are puterea legii, lapidaritatea unei leme, puterea unui adevăr absolut. El conferă şi se conferă.

Ce împleteşte vieţi, dorinţe, visuri.16 – ca şi timpul, singurul său rival şi prieten, cuvântul este o „funie” conţinând vieţile noastre şi ale predecesorilor, dar şi ale viitorilor, dorinţe exprimate sau reprimate, dar şi o desfăşurare non-iconică a visurilor. Toate sonetele viitoare sunt ecouri mai mult sau mai puţin îndepărtate ale cuvântului, tiranică metaforă, devenită semn şi înscris (aproape maniacal).

Lucian Strochi