Secrete din atelierul de creaţie: Sonetul Mamei Rusia (XXV – englez)

Lucian Strochi - Sonetul Mamei RusiaSONETUL MAMEI RUSIA1 (XXV – ENGLEZ)

Taigaua2 uriaşă, nesfârşite
Fluvii
3 şi apoi, măreaţă câmpia4,
Lacuri şi mări5, podişuri infinite5:
Iubeşte şi moare Mama Rusia6.

Cetăţi, măreţe ziduri şi creneluri7,
Mestecenii8, suspinând a primăvară:
Poeţii ruşi duios mor în dueluri9,
Mama Rusia, necuprinsă ţară10.

Amurguri de foc, revoluţii încinse11,
Peste toate se-aşterne războiul12, pustia,
Victorii măreţe, suflete stinse:
Puternică, mare, Mama Rusia.

Peste pământ îşi trimite solia:13
Imens continent e Mama Rusia.14

SONETUL MAMEI RUSIA1 (XXV – ENGLEZ) Dacă în sonetul precedent, închinat Indiei, vedetele erau cuvintele nume proprii, aici accentul cade pe adjective. Evident ele sunt din aceeaşi sferă semantică: uriaş, nesfârşit, măreţ ( – de trei ori, pentru fiecare din cele trei catrene), infinit, necuprins, imens etc. Sunt desigur şi câteva cuvinte cheie pentru Rusia: taigaua, mesteceni, poeţii ruşi, revoluţii… Sonetul are un aspect de imn, iar metafora este sintagma Mama Rusia.

Taigaua2 – pădure boreală, ocupând 16% din suprafaţa terestră a Pământului. Impresionează pădurile de conifere: brazi, molizi, larici şi pini. Doar la extremităţi se întâlnesc plopul, mesteacănul şi arinul. Printre animale: tigrul siberian, elanul, râsul, multe animale cu blană foarte scumpă (samurul – de exemplu). Taigaua dă o primă impresie şi dimensiune a Rusiei infinite

nesfârşite /Fluvii3 – Obi, Lena, Ienisei, Amur, Volga – fluviile ruseşti au peste 4000 de kilometri lungime (Obi -5410 Km!). Volga cel mai mic fluviu din enumerare (doar 3530 km) este cel mai mare fluviu al Europei! Evident fiecare fluviu e „populat” cu legende, e prezent în cântece impresionante (Volga, Volga, mamă Volga/ Volga, Volga, fluviu rusesc…)

măreaţă câmpia4 – Marea Câmpie Rusă are mărimea unui continent…

Lacuri şi mări5 – Lacurile Ladoga, Onega, Baikal sunt cele mai importante lacuri, pline de superlative (Baikalul este cel mai mare rezervor de apă dulce al Terrei). Printre mări: Marea Baltică, Marea Neagră, Marea Caspică, Marea Ohoţk, Marea Bering, Marea Ciukci, Marea Siberiei Răsăritene, Marea Laptev, Marea Kara, Marea Barenţ, Marea Albă, Marea de Azov etc.

podişuri infinite6– Rusia nu e o ţară muntoasă, munţii apărând doar în sud (Munţii Caucaz) sau despărţind Europa de Asia (Munţii Urali)

Iubeşte şi moare Mama Rusia7 –ruşii sunt temperamentali, sentimentali şi mai ales de o religiozitate incredibilă. Se vorbeşte chiar de un „fanatism slav”. Mama Rusia este o alegorie, de multe ori „ întrupată” într-o statuie de dimensiuni uriaşe, în multe din oraşele mari ale Rusiei.

Cetăţi, măreţe ziduri şi creneluri8 – e vorba desigur de celebrele kremlinuri, dar şi de kameniţe (Kameni = piatră)

Mestecenii9 – arborele tutelar al Rusiei. Se spune şi că este „sanitarul pădurii”, prezenţa sa alungând multe insecte şi paraziţi, protejând în acest fel pădurea.

Poeţii ruşi duios mor în dueluri10  – Să ne gândim doar la A.S. Puşkin, considerat cel mai mare poet rus, sau la I. M. Lermontov, ambii morţi în duel.

Mama Rusia, necuprinsă ţară11 – mărimea Rusiei este greu de imaginat. Rusia este de două ori mai mare decât Canada, a doua ţară din lume în ceea ce priveşte suprafaţa.

Amurguri de foc, revoluţii încinse12 – istoria Rusiei a cunoscut multe pârjoluri, răscoale, revoluţii, inclusiv războaie civile

războiul13 – folosit la singular, războiul ne apare mai dramatic. Nu trebuie uitat că Rusia a traversat cele două războaie mondiale, înregistrând milioane de victime.

Peste pământ îşi trimite solia 14 –Rusia a avut întotdeauna o vocaţie internaţională, fiind o mare putere a lumii.

Imens continent e Mama Rusia15 – ca şi India, Rusia merită statutul de continent.

 Lucian Strochi