File de dicţionar mitologic: HERCULE

Pieter_paul_rubens-HerculeFiul lui ZEUS şi al Alcmenei, căsătorită cu regele Amfitrion. ALCMENA era fiica regelui ELECTRION. ELECTRION era fiul eroului Perseu şi al Andromedei.

Zeus ia chipul soţului. HERCULE este din spiţa lui Perseu. Va fi rege în Argolida, în Micena.

Hera intervine şi face ca fiul lui Stenelos, Euristeu, să se nască înaintea lui HERCULE şi să devină el rege şi asta pentru că Zeus îi promisese Herei că primul născut să fie rege.

Alcmena naşte doi gemeni, unul Alcide (Hercule) şi celălalt Ificle, fiul lui Amfitrion. ALCIDE înseamnă VIGUROSUL.

Prin intermediul lui Hermes, HERCULE suge laptele Herei. Calea lactee – calea laptelui.

Hercule prunc ucide cei doi şerpi trimişi de HERA. Prorocul Tiresias îi prevede un viitor fericit.

Creon, regele Tebei îi propune lui HERCULE să-i fie ginere, dîndu-i ca soţie pe Megara.

Hercule se căsătoreşte cu Megara şi are trei copii. HERA o trimite pe Mania să-l înnebunească. Aceasta reuşeşte şi HERCULE îşi ucide soţia şi pe cei trei copii.

Cu ajutorul Atenei şi al lui Apolo, HERCULE îşi purifică trupul şi trebuiesă-şi ispăşească fapta devenind sclavul lui Euristeu şi îndeplinindu-i acestuia douăsprezece munci.

Pus să aleagă între Desfrînare şi virtute, HERCULE alege calea virtuţii.

PRIMA MUNCĂ: UCIDEREA LEULUI DIN NEMEEA, fiul monstrului Tifon şi al viperei Ehidna. NEMEIA se află în ARGOLIDA. După ce trage zadarnic cu săgeţi şi i se rupe măciuca, HERCULE îl sugrumă. HERCULE se înveşmîntează cu blana leului şi ţeasta lui o foloseşte drept coif. Blana o obţine cu ghiarele leului.

A DOUA MUNCĂ: UCIDEREA HIDREI DIN MLAŞTINILE LERNEI. LERNA se află în preajma golfului ARGOS. Hidra este tot o odraslă a lui TIFON şi al viperei EHIDNA. Îl însoţeşte IOLAU, fiul lui IFICLE. Hidra are nouă capete, dintre care unul nemuritor. În locul unui cap strivit, apăreau două. HERCULE omoară hidra şi prăvăleşte o stîncă peste capul ei nemuritor. HERCULE înmoaie săgeţile în sîngele otrăvit al hidrei.

A TREIA MUNCĂ: UCIDEREA PĂSĂRILOR STIMFALIENE.

Păsările aveau ciocuri de aramă şi aripi de bronz. Din aripi zvîrleau pene ca nişte lănci. Erau păsările lui Ares.

A PATRA MUNCĂ: UCIDEREA CĂPRIOAREI ZEIŢEI ARTEMIS. Din munţii Arcadiei, din CERINEIA.. Căprioara avea coarnele de aur şi picioare de aramă. HERCULE surprinde căprioara la izvoarele Istrului. Lupta a avut loc la rîul Ladon.

A CINCEA MUNCĂ: UCIDEREA MISTREŢULUI DIN ERIMAT. Mistreţul părăduia codrii deşi ai Psofidei. Centaurul Folos.

A ŞASEA MUNCĂ: CURĂŢIREA GRAJDURILOR LUI AUGIAS. Elida, regele Augias, fiul lui Helios. HERCULE curăţă grajdurile cu ajutorul rîurilor Alfeul şi Peneul. Augias se răzgîndeşte şi nu mai vrea să-i dea cei trei sute de boi. Devenit liber, HERCULE se luptă cu el şi îl învinge. În cinstea evenimentului plantează trei sute de măslini şi a statornicit Olimpiadele.

A ŞAPTEA MUNCĂ: GONIREA TAURULUI LUI POSEIDON din insula Creta. Insula era stăpînită de regele Minos, fiul lui Zeus şi al frumoasei Europa. Taurul a fost omorît la Maraton de către Tezeu.

A OPTA MUNCĂ: UCIDEREA CAILOR LUI DIOMEDE. Diomede era regele bistonilor şi fiul lui Ares. Lupta cu Moartea Admet, regele Ferei şi Alcesta. Lupta cu Tanatos.

A NOUA MUNCĂ: OBŢINEREA CINGĂTORII HIPOLITEI

Amazoanele sălăşluiau la Pontul Euxin. Se cuplau o dată pe an cu vecinii lor, gargareenii. HERCULE a fost însoţit de Tezeu din Atena, Peleu şi Telamon. În lupta care are loc din cauza Herei (aceasta se preschimbase în amazoană), devin captive Antiopa şi Menalipa. În schimbul Menalipei, HERCULE primeşte cingătoarea. Antiopa rămîne prada lui Tezeu.

A ZECEA MUNCĂ: UCIDEREA VACILOR LUI GERIONE. Gerione era un uriaş din insula Eritia, un nepot al Meduzei. Coloanele lui HERCULE (Gibraltar). Gerion avea trei trupuri, trei capete, şase picioare şi şase mîini enorme. HERCULE se luptă întîi cu ciobanul Eurition şi cu cîinele acestuia Ortos, cu două capete, frate bun cu Cerber.

A UNSPREZECEA MUNCĂ: RĂPIREA CÎINELUI CERBER

Cerber, păzitorul Infernului avea capete de aramă, inimă de piatră şi şerpi încolăciţi în gheme pe grumaz. În Infern îl eliberează pe Tezeu, înlănţuit de o stîncă pentru că încercase să o fure pe Cora-Persefona, soţia lui Hades, pentru prietenul său, regele Piritou.

A DOUĂSPREZECEA MUNCĂ: MERELE DE AUR DIN GRĂDINA NIMFELOR HESPERIDE. HERCULE se înfruntă întîi cu zeul Nereu, un bătrîn zeu al mării. Hesperidele erau nişte nimfe ale serii. Merele erau păzite şi de Ladon, un monstru cu un ochi neadormit. Lupta cu Anteu, un fiul al Gheei.

Eliberarea lui Prometeu, fiul titanului Iapet. Legenda inelului.

Hercule l-a ajutat pe Zeus să-i învingă pe giganţi. A pedepsit pe regele Laomedon din Troia. S-a luptat cu Ares şi feciorii lui. L-a înfrînt pe Ahelou, un fluviu zeu, feciorul lui Ocean. HERCULE s-a căsătorit cu DEIANEIRA. Învinge pe centaurul Nesus. Fiul lui HERCULE cu DEIANEIRA s-a numit Hilos. HERCULE, cu minţile rătăcite, îl ucide pe Ifite, prietenul său. HERCULE devine sclavul Omfalei, regina Lidiei. DEIANEIRA află că HERCULE o înşală cu Iola, fata unui rege învins de HERCULE. De fapt Hilos se va căsători cu Iola. HERCULE arde ars pe rug pe muntele Eta, lîngă oraşul Trahis. Filoctet, prietenul lui aprinde rugul. HERCULE urcă într-un car în care se aflau Hermes, Atena şi Nike, zeiţa biruinţei. HERCULE se împacă cu HERA şi se va căsători cu Hebe, zeiţa tinereţii.

Regele EURISTEU a fost învins la Atena de heraclizi, urmaşii lui HERCULE. Regele a fost luat prizonier de IOLAU. ALCMENA, mama lui HERCULE, i-a scos ochii lui EURISTEU şi apoi l-a ucis.

Lucian Strochi