AVENTURA PEISAJULUI: Gheorghe VADANA şi Dan CEPOI

GheorgheVadanaSimezele Băncii de comerţ exterior Piatra-Neamţ

AVENTURA PEISAJULUI: Gheorghe VADANA şi Dan CEPOI

Şcoala nemţeană de pictură are deja câteva note distincte: o deschidere spre peisaj (chiar dacă el nu e doar natural, ci şi metafizic, abstract, fantastic, metaforic etc.); o paletă deschisă, apropierea de impresionişti fiind din acest punct de vedere evidentă; o anume predilecţie pentru natura statică (piatra de încercare pentru orice plastician); o fugă din faţa umanului citit strict decorativ.

E preferat dealul sau muntele, panorama estre adesea cu un unghi de deschidere impresionant; doar copacii asigură contrapunctul necesar.

Toate aceste observaţii sunt valabile şi pentru pictura artiştilor plastici Gheorghe Vadana şi Dan Cepoi, nume definitiv afirmate pe plan regional (şi nu numai).

Gheorghe Vadana impresionează prin dragostea statornică pentru peisajul de pa Valea Muntelui, ochiul său fiind necruţător, nescăpându-i nimic: o moară de apă, o cascadă, un izvor, o tufă, o casă părăsită, un pâlc de copaci.

Atmosfera e molatică, nativă, calmă. Există o blândeţe specifică picturii lui, un ton baladesc, deşi nimic nu este narativ în pictura sa. Obiectele devin simboluri, devin magie, sâmbure de legendă.

dan-cepoiDan Cepoi are o pictură tensionată, metafizică, momentul ales e cel al furtunii. Copacii par a se smulge din rădăcini, vântul e cosmic, existenţial, rădăcinile seamănă uluitor cu ramurile din coroană, cerul e metalic, natura e răsturnată, pământul pare transparent şi uşor, iar cerul de fontă.

Se formează spaţii de condensare, ochiul furtunii e rău, tăiat oblic, otrăvit, de pisică sau bufniţă. Doar florile învinse, deşi încă răzvrătite, cerşesc umanitatea noastră.

Expoziţia celor doi pictori este deschisă la sediul Băncii de Comerţ Exterior, sediu devenit deja o gazdă ospitalieră şi de tradiţie pentru demersurile plastice de ţinută.