Foileton plastic – 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: Dumitru Bezem

bezemDUMITRU BEZEM

Indiferent parcă la subiectul pictat, Dumitru Bezem împrumută obiectelor o aură de cumsecădenie, de univers casnic, umil uneori. Un horn, o vatră, o casă părăsită, un schit devin prin metafizică subiecte cosmice. Pasta e generoasă, iar culorile se risipesc generos, într-un inedit curcubeu.


 

(IT) Lasciando l’impressione d’indifferenza verso il soggetto trattato, Dumitru Bezem impresta agli oggetti un’aura di perbenismo, dell’ universo casalingo, qualche voltas umile. Un camino, un focolare, una casa abbandonata, un piccolo eremo, diventano soggetti cosmici. La pasta ed i colori si fondono generosamente per finire in un arcobaleno.