Foileton plastic: 15 pictori din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: DOINA DAŞCHIEVICI

Doina DaschieviciDoina Daşchievici reuşeşte să-şi seducă privitorul prin mesajele sale cosmice, traversate de vânturi solare, de un verde de ochi magic. Mandalele ei, mimând perfecţiunea pătratului sunt prapuri, mesaje străvechi, avertismente, scrieri sapienţiale, hărţi secrete, conducându-ne spre comori ascunse ale spiritului. Un pictor cerebral ce nu-şi ascunde emoţia, un învingător de-şi deplânge victoria, un spirit disperat plecat în căutarea adevărului, a ritmului interior, a spovedaniei. Picturile Doinei Daşchievici conţin, dincolo de orice, o mare nevoie de dragoste şi de coîmplinire.


(IT) Doina Daşchievici riesce a sedurre il suo spettatore con i suoi messaggi cosmici, traversati dal vento solare che somiglia al verte dell’occhio magico. Le sue „mandale” che imitano la perfezione del quadrato, sono stendardi, fazzoletti, antici messaggi, ammonimenti, scriiture sapienti, mappe segrete che ci conducono verso tesori nascosti dello spirito. E’ un pittore cerebrale che non nasconde la sua emozione, un vincitore che rimpiagere la sua vittoria, uno spirito disperato che cerca la verita, del ritmo interiore, della confessione. I dipinti di Doina Daşchievici riflettono, al di la di tutto, un grande bisogno di amore.