Aforisme – 6 octombrie 2015

2015-10-06-aforismeMaxima zilei: Ai grijă ca timpul tău liber să-l ocupi cât mai plăcut şi folositor cu putință. E cu adevărat testul tău de inteligenţă.

Admirăm estetic şi simbolic tot ce nu este comestibil. A se vedea vulturul, lebăda, păunul, privighetoarea. Ca să amintim numai păsările.

Admirăm tot ce nu putem face, tot ce e prea departe de fiinţa noastră.

Adolescenţa e cea mai pură şi cea mai tulbure vârstă a omului. Sau poate că nici nu e o vârstă, ci o trecere…

Adolescenţa este o uşă pe care-o deschide un copil şi n-o închide nimeni.

Afirmaţia sa era atât de incredibilă, încât putea fi adevărată.

Aforismele nu pot funcţiona precum rândurile unei cărţi. Nu există diacronie în aforism, ci doar sincronii şi… ideosincrazii.

Aforismul poate fi confundat cu frăgezimea unui vers, cu o candoare absolută a unei gândiri necorupte şi deci inedite, cu gândul morocănos al unui bătrân, totuşi înţelept. Aforismul nu este liniar, tern, cenușiu. El trebuie să se bazeze pe figuri de stil, îndeosebi pe oximoron, pe sinecdocă, pe hiperbolă, pe parabolă, pe metaforă.

Aforismul sau aflorismul este ceva legat de înflorire (din gândirea unui copil)

Aforismul seamănă cu un rând de carte (epică). Numai că nu narează şi nu descrie nimic, ci dialoghează cu cititorul.

Aforismul trebuie să aibă eleganţa unui poem în proză, înţelepciunea uni proverb, imprevizibilul unei femei frumoase, să fie mnemotehnic şi să se dueleze cu alţii şi cu el însuşi.

Aforismul trebuie să fie mnemotehnic, precis şi tăios ca o sabie, vag ca umbra unei idei, răsfăţat ca un copil bosumflat; trebuie să fie trist şi vesel în același timp, să fie ironic şi mai ales autoironic, să fie generos în general, dar intransigent cu cei care încearcă să schimbe ordinea firească a lucrurilor, regulile şi legile naturale şi/sau sociale.

Ai grijă să taci expresiv. Altfel va trebui să vorbeşti sau chiar să te pronunţi.

Ai întotdeauna mai multe iubiri decât iubite.

Ai învins, continuă. Ai pierdut, continuă. Nu te lua după neputincioşii care pretind că perseverarea e diabolică.

Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă! Importantă e doar continuitatea…

Ajută-l doar pe cel care vrea să fie ajutat.

Ajută-l pe cel căzut. S-ar putea să te ajute şi el cândva, măcar amintindu-ţi că s-ar putea să cazi şi tu vreodată.

A-l ignora pe cineva înseamnă a-l ucide de două ori.

Alături de Stahanov, Sisif e un adevărat erou al muncii socialiste.