Foileton plastic – 15 artişti din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: DINU HUMINIUC

huminiucDinu Huminiuc este un pictor al sinecdocăi, partea valorând cât întregul, „engrama” cât arhetipul. Peştele poate simboliza creştinismul, mâna – umanitatea, cuiul – răstignirea.  Dinu Huminiuc pictează metafore, mai exact le detaşează prin fine incizii dintr-un cotidian banal, pentru a le transfera, pentru eternitate, unui mintal colectiv. Dinu Huminiuc esenţializează obiectele, ele devenind prin sacralizare, o măsură a lui Dumnezeu.


(IT) Dinu Humiuc e’ un pittore della sineddoca, parte valendo come il tutto, engrama come l’archetipo. Il pesce può simbolizzare la cristianità, la mano – l’umanità, il chiodo – la crocifissione. Dinu Huminiuc dipinge metafore o più esattamente distacca le metafore dal banale quotidiano per trasferirli, per l’eternità, in un colletivo mentale. Dinu Huminiuc da essenza agli oggetti e questi diventano nattraverso la santificazione, una misura del Signore.