Foileton plastic – 15 artişti din Neamţ văzuţi de Lucian Strochi: DUMITRU MOSOR

mosorDumitru Mosor ezită între un peisaj familiar (cel din zona Târgu-Neamţ), moldav, molatic, de catifea şi structuri nonfigurative. Pentru primul caz, unitatea dintre apă, cer, pământ şi arbori e remarcabilă. Dumitru Mosor e un organist care se exersează la marea orgă a naturii. Nervurilor gotice el le opune nervurile frunzei. Pictura sa nonfigurativă propune soluţii neaşteptate, transformând starea de aşteptare într-un joc serios, cu reguli clare, cu un învingător sigur: privitorul.


(IT) Dimitru Mosor esita tra un paesagio familiare (quello della zona di Târgu Neamţ), moldavo, placido, di velluto e strutture non figurative. L’unita tra l’acqua, cielo, terra e alberi e’ notevole. Dumitru Mosor e’ un organista che si allena al grande organo della natura. Alle nervature gotiche l’artista oppone la nervature dei foglio. La sua pittura non figurativa propone delle soluzioni inattese, transformando la stato di attesa, in un gioco serio, con regole chiare, con un vincitore sicuro: lo spettatore.