Vecinicul Eminescu: Catedra „EMINESCU”

Mihai-EminescuÎnfiinţată de către un grup de entuziaşti profesori de la Universitate, catedra „Eminescu” îşi dovedeşte din plin funcţionalitatea: printre ambiţiile (mărturisite) ale catedrei se află un buletin „Eminescu”, cuprinzând comunicările interne şi externe (venite din partea unor „amici” ai catedrei – unii eminescologi de rasă), o ediţie critică EMINESCU (obţinută prin confruntarea dintre toate ediţiile critice existente, în plus unele corecţii din ultimii ani), un Dicţionar al postumelor.

Dar, dincolo de alte fapte semnificative, m-aş opri la acel suflu (pe care nu ezit să-l adjectivez: eroic), care animă pe participanţi la una sau altă conferinţă – cursurile Zoei Dumitrescu – Buşulenga şi ale lui Gh. Bulgăr fiind, de fiecare dată, veritabile conferinţe.

De altfel, vreau să cred că ideea generoasei iniţiative, aceea de a iniţia o catedră care să poarte numele celui care a însemnat (şi înseamnă) „sinteza gândirii şi simţirii poporului român” a pornit dintre anonimi, de la acei anonimi iubitori de poezie, din Bucureşti şi de aiurea.

Mă gândesc că această idee ar putea fi generalizată: ce aţi spune de o catedră „Enescu” la Conservator, o catedră „Coandă” la Politehnică, una „Brâncuşi” la Arte plastice?

Evident, înfiinţarea unor asemenea catedre ar trebui înţeleasă în spiritul ei: dincolo de restituirea operei, a omului, a epocii în care acesta a trăit şi şi-a zămislit opera, rămâne acel aer generos, acea gândire dinamică, creatoare, care a animat minţile creatorilor sus-numiţi.

Iar pentru români, înfiinţarea catedrelor rămâne un titlu de glorie prin materializarea unor visuri de pietate şi de împliniri necesare.

Lucian Strochi