Expoziţia artistei plastice MARIA NICULAE

LA CASA PIETENIEI NEAMŢ – CHAMPAGNE-ARDENNE

MariaNiculaeO distinsă profesoară din Bucureşti reînvie, pentru sufletele noastre, tehnici pe care le mai poţi găsi doar în mănăstiri: broderie medievală cu fire de borangic, pictură cu acul, pictură în ulei sub sticlă, pictură cu mărgele.

Munca la o asemenea lucrare este imensă: cel puţin 6 luni, lucrându-se 10-12 ore pe zi, cu o răbdare ce o poţi găsi doar la îngeri. Rezultatul e pe măsură.

Maria Niculae reînvie scene de demult, cu domniţe-călugăriţe, cu măicuţe ce nu şi-au găsit în lumeşi în chilii vreo altă vină decât aceea de a se fi născut.

O imensă iubire de oameni şi de Dumnezeu – iată ce poate caracteriza în câteva cuvinte arta Mariei Niculae.

Câteva lucrări ies din „contingent” şi se apropie de marea artă. Ca o noutate: alături de icoane ortodoxe, sunt prezentate şi câteva icoane catolice. Încă un argument (alături de cel al intimităţii) ce justifică opţiunea artistei pentru spaţiul expoziţional oferite de „Casa Prieteniei”.

Expoziţia înregistrează un binemeritat succes (de stimă şi de vizitatori). Alături de lucrările doamnei Elena Niţă-Ibrian, de metaloplastiile lui Constantin Botez, lucrările doamnei Maria Niculae demonstrează posibilităţile inepuizabile oferite de artele plastice.

Lucian Strochi

(ASACHI, nr. 83, p.5)