POVESTE, ISTORIE ŞI IMAGINE: PERSONALITĂŢI ALE NEAMŢULUI

POVESTE, ISTORIEHarnica ASOCIAŢIE a FILITELIŞTILOR PIATRA-NEAMŢ, condusă de Constantin Paţilea şi Viorel Nicolau continuă seria restituirilor istoriei şi imaginii ţinutul Neamţului. Ultima apariţie editorială este o ANTOLOGIE cuprinzând articole şi comunicări susţinute la SIMPOZIONUL NAŢIONAL Poveste, istorie şi imagine în ţinutul Neamţului de la GRINŢIEŞ, din octombrie 2015.

Simpozionul a prilejuit evocarea unor mari spirite ale locului, exemplare, marcând puternic prin viaţa şi opera lor, spiritualitatea unui ţinut atât de generos prezentat în pagini de literatură şi de istorie, personalităţi  accentuate, ilustrând domenii dintre cele mai diverse: CONSTANTIN TURCU, A.A. CHEVALIER, CONSTANTIN MATASĂ, IUSTIN PÂRVU, VISARION PUIU, MIHAI ENĂCHESCU, NICOLAE DĂSCĂLESCU, IRINEU CHIORBEJA, ALEXANDRU GĂINĂ, GHEORGHE UNGUREANU, ION NEGRE, CONSTANTIN ROMANESCU, PETRU SĂLĂGEANU, EFTIMIE LUCA. Adică: învăţători, profesori, prelaţi, maeştri populari, generali, misionari, arheologi, istorici…

Nu lipsesc din volum nici articolele cu un caracter mai general, cum ar fi: PERSONALITĂŢI ALE CULTURII MATEMATICE ÎN ZONA MASIVULUI CEAHLĂU, CÂTEVA RÂNDURI DE ISTORIE LOCALĂ DUHOVNICEASCĂ LA CEAHLĂU, CULTURA CARPICĂ ÎN JUDEŢUL NEAMŢ, UMORUL DE NEAMŢ, ANUL 1848 LA BĂLŢĂTEŞTI, SERBĂRILE RESTAURAŢIEI ÎN JUDEŢUL NEAMŢ, HAIDUCI SAU TÂLHARI?! BANDA FRAŢILOR BALTĂ, ÎNCEPUTURI ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LA CEAHLĂU, ŞI MOLDOVA NASC  OAMENI…

Printre semnatari: DANIEL DIEACONU, SILVIU VĂCARU, CONSTATIN PAŢILEA, VIOREL NICOLAU, ION RADU, FABIAN ANDREI, DUMITRINA ERHAN, ILIE ALEXANDRU, VASILICA ANCUŢA, ANCUŢA BONDAR, MIHAI PANTIRU, LUCIAN STROCHI, MIHAI BULAI, DUMITRU LUCA, XENIA SÂRBU, MIHAI APOPEI,CRISTIAN VATAMANU, DANIELA CIUBOTARU, VASILE CIUBOTARU, AUREL FLORIN ŢUSCANU, CONSTANTIN TOMŞA, GHEORGHE RADU, DIONISIE SAVIN, MIHAI ANDREI NICA, ANA STREIAN, EMIL PEDEMONTE JUNCĂNARU, DIANA SIMIONESCU, MARIA ANĂROAIE, ROMULUS RĂŞCHITOR.

Dar ceea ce trebuie subliniat în primul rând este ofensiva susţinută, strategică, de cucerire a muntelui Ceahlău.

Această „civilizaţie a muntelui”, atinsă de morbul industrializării, atacată în fibra ei (ne referim desigur la masa lemnoasă), se apără acum prin oameni vajnici, adevăraţi munteni.

Nu numai prin prof.dr. Daniel Dieaconu, autor al unui număr impresionant de cărţi dedicatei problemei sau prin împătimiţi ai muntelui precum inginerii Paţilea sau Nicolau, ci printr-un număr formidabil de intelectuali, preoţi, profesori, învăţători care au înţeles înaintea tuturor importanţa muntelui, de la frumuseţea peisajului la importanţa economică, de la relaxare la diverse forme de turism.

Această strategie e vizibilă şi prin activitatea asociaţiei „Pro Grinţieş” care iniţiază proiecte având ca grup ţintă elevii de la şcoli precum Grinţieş, Ceahlău, Pipirig, Bicaz, Crăcăoani, Farcaşa, Borca, aceşti elevi militând pentru apărarea ariilor protejate, pentru acţiuni concrete de ecologizare a muntelui şi, desigur, realizând cu entuziasm activităţi teoretice şi practice de cunoaştere a muntelui.

Micii „rangeri” au devenit actanţi activi, agresivi chiar (în cel mai bun sens al cuvântului), încercând să împărtăşească direct experienţa lor colegilor, familiilor, prietenilor, tuturor turiştilor şi oamenilor de la munte.

Consiliul Judeţean Neamţ s-a arătat inspirat atunci când a aprobat şi finanţat asemenea proiecte cu adevărat importante pentru toţi nemţenii.

Poveste, istorie şi imagine: personalităţi ale Neamţului este un volum poliedric, fiecare „intervenţie”, fiecare articol luminând altă faţetă a unei realităţi doar aparent bine cunoscută.

Iar nume intrate în con de umbră precum ADOLF CHEVALIER sau CONSTANTIN TURCU au devenit, prin asemenea simpozioane, stele luminoase dintr-o constelaţie umană.

Lucian Strochi