Aforisme – 23 decembrie 2015

2015-12-23-aforisme-Maxima zilei: Lumina e mai puţin pură decât sentimentele şi ideile mele. Şi, în plus, e şi destul de nehotărâtă…

Lipit, ciuruit de găuri, de parcă ar fi fost un vas antic de Cucuteni, craniul rămâne totuşi cel mai important os al omului.

Lipsa de personalitate e direct proporţională cu numărul de titluri, reale sau imaginare, dobândite sau nedobândite, dar trecute în cartea de vizită.

Lipsa de perspectivă e şi ea o perspectivă.

Locuţiune: atunci când nu-ţi găseşti cuvântul potrivit şi foloseşti mai multe cuvinte pentru a spune acelaşi lucru.

Logica poesiei începe de acolo de unde poesia nu mai e logică.

Lua multe medicamente, pentru că unele trebuia să contracareze efectele secundare ale altora.

Lucrurile au o independenţă a lor care ar trebui respectată.

Lucrurile au pătruns atât de adânc în noi, încât le avem până şi în urechi: scăriţă, ciocănel, nicovală.

Lucrurile dau cuvintelor forma şi conţinutul lor şi primesc în schimb câte un nume.

Lucrurile din jurul meu vor sfârşi prin a mă îndrăgi.

Lucrurile naturale nu sunt ruşinoase, dar nu sunt destinate publicului. Abia atunci pot deveni imorale.

Lucrurile naturale nu sunt ruşinoase, dar pot fi uneori periculoase. Depinde dacă eşti om sau munte.

Lucrurile se micşorează odată cu creşterea noastră. Casa în care m-am născut era o vilă impozantă. Acum e doar o modestă casă părintească.

Lui Dumnezeu îi plac simetria şi spirala.

Lume ce vorbea în versuri şi gândea în poezii. Am cunoscut vreo doi oameni de acest fel strecuraţi în vremurile noastre. Unul era geniu, celălalt nebun. Dar niciunul nu părea prea fericit.

Lumea e o sumă de poveşti. Important e cine le spune şi cine la ascultă.

Lumea noastră nu e altceva decât visul de moarte, agonia din capul unui zeu decapitat care rătăceşte prin univers.

Lumea nouă se clădeşte nu pe ruinele celei vechi, ci pe temelii noi, chiar dacă materialul poate fi acelaşi.

Lumina are viteză mai mică atunci când trece prin diamant decât atunci când trece prin sticlă.

 

Lucian Strochi