ANCADA IUBIRII TOTUSI SALVATA

ancada2Veacul acesta-i străin1, fals androgin2,
Viitorul pare târziu, cabotin3,
Într-o lume fastuoasă4, barocă5,
Iubirea-i falsă temă echivocă6.

Nu se mai intră în adolescenţă7,
Nimeni nu râde8, nu cânt-o cantată9,
Lumea nu se vrea de amor salvată10,
Nimeni nu se regăseşte-n esenţă11.

Nimeni nu mai răsfoieşte albumul12:
Totu-i prea leneş13, totu-i prea în pripă14;
Nimeni cu recunoaşte astfel drumul15:
Zborul nu mai are nicio aripă16.

Stăm aplecaţii spre marginea genunii17
Iubind ne apare faţa minunii18.

Iubind ne apare faţa minunii.
 

ANCADA  iubirii totuşi salvată

1Veacul acesta-i străin, – cel mai adesea nu ne simţim contemporani cu veacul în care trăim. De aici analepsele şi prolepsele, plonjările melancolice în trecut şi încercarea de a proiecta ceva în viitor. Iubirea ar trebui să fie un prezent continuu. Dar acolo unde nu e iubire, nu e nici prezent.

2fals androgin, – dintre toate imaginile iubirii cea mai puternică derivă din mitul androginului. Dar refacerea androginul nu e posibilă în absenţa unei iubiri totale. Prin urmare, chiar dacă mimează iubirea, androginul e fals.

3Viitorul pare târziu, cabotin, – în această lume a minciunii, a falsului, a înşelăciunii, viitorul, personificat, nu mai e decât un actor obosit, resemnat, în ciuda cabotinajului său.

4Într-o lume fastuoasă, – decorul nu poate schimba esenţa acestei absenţe a iubirii

5barocă, – aluzie poate şi la catedrale, la castele, la construcţiile Evului Mediu. Timpul s-a întors, viitorul refugiindu-se în trecut, dar netrecând prin prezent.

6Iubirea-i falsă temă echivocă.- iubirea nu mai este o temă esenţială a artei. Se poate mima o scenă de dragoste, dar până şi această mimare nu poate şterge aproximativul, suficientul, echivocul. Definirile şi definiţiile din acest prim catren se vor nominale, dar până şi verbul a fi e redus la o singură vocală -(i). Se degază un puternic parfum de tristeţe, anticipând al doilea catren.

7Nu se mai intră în adolescenţă, – al doilea catren e construit prin negaţii, frecvenţa lor fiind impresionantă (de cinci ori adverbul nu şi de două ori pronumele nimeni). Versul al doilea conţine chiar trei asemenea negaţii. Dar nu interesează atât negarea gramaticală, formală, cât cea ontologică. Adolescenţa starea de fapt a poeziei este „sărită”, uitată, cuplul fiind format fie din copii bătrâni, fie din bătrâni copii, oximoroane absente dar sugerate prin această absenţă a adolescenţei.

8Nimeni nu râde, – râsul este cea mai importantă stare emoţională a omului, presupunând inteligenţă, relaxare, complicitate, iubire.

9nu cânt-o cantată, – absenţa râsului împiedică şi manifestările artistice, relaxarea, trăirea  unui sentiment, în cazul nostru cel al iubirii.

10Lumea nu se vrea de amor salvată,- concluzia e poate surprinzătoare, dar adesea iubirea e înlocuită de alte sentimente, cele mai multe culpabile, dar care oferă pe moment satisfacţii aparent mai mari.

11Nimeni nu se regăseşte-n esenţă. –se uită faptul că iubirea este esenţa, temelia, logica existenţei. Lipseşte lamura, partea cea mai bună a fiecărui lucru. Iubirea are capacitatea de a metamorfoza lucrurile, cuvintele, oamenii.

12Nimeni nu mai răsfoieşte albumul: al treilea catren, adaugă negaţiilor evidente, deja amintite (nu, nimeni), o negare prin afirmaţie, atât prin folosirea lui prea, sugerându-se o exagerare, cât şi prin antonime: leneş-pripă. Negarea prin afirmaţie este integratoare prin totul, adverb substantivizat, folosit prin repetiţie şi de Eminescu, care a simţit admirabil forţa sa distructivă.

13Totu-i prea leneş, – e vorba de acţiune, expresia dinamică a timpului. Dar lenea caracterizează nu atât obiectele, cât fiinţele. Timpul ne apare şi aici ca fiind personificat.

14totu-i prea în pripă; – cuvântul pripă e rar, nefiind găsit decât în expresii. Se sugerează încă o dată, inconsistenţa unui timp, a unei acţiuni, a unui sentiment.

15Nimeni cu recunoaşte astfel drumul: – ca şi ultimele versuri ale precedentului catren şi versurile din catrenul trei al acestei ancade se vrea conclusiv, definitiv, teribil, în esenţă tragic. Cine nu cunoaşte drumul, atât al vieţii, cât şi al iubirii, drumuri care până la urmă se confundă, nu poate fi fericit.

16Zborul nu mai are nicio aripă. Zborul fără aripă e fie imposibil, fie unul catapultat de o forţă oarecare, oricum oarbă.

17Stăm aplecaţi spre marginea genunii… Îndrăgostiţii se refugiază însă într-un loc greu accesibil, periculos: genunea. Termenul e des folosit în biblie.

L-am folosit pentru să sinonimul prăpastie, e prea dur, din toate punctele de vedere, dar mai ales eufonic.

18Iubind ne apare faţa minunii. Acest vers, reluat şi în monostih răstoarnă toate afirmaţiile, sentinţele şi stările negative anterioare. Aşa se explică şi titlul ancadei. Dar apare  şi ideea că iubirea e cel mai puternic sentiment uman, putând să le contracareze, să le anuleze pe celelalte.