ANCADA IUBIRII PENTRU UN LORD VAGABOND

ANCADA-6În taină, am iubit un lord vagabond,1
Cu ochii ca azurul, cu părul blond,2
Cel mai frumos bărbat de pe mapamond.3
Ce mai ! Visam să fac cu el doar un rond…4

 

Semăna cu un zeu5, cu un rigă,6
Cu buzele ca petale de roză…7
Era mai frumos decât orice poză,8
Conducea semeţ, aprig, o quadrigă.9

 

Avea o voce blândă,10 te lua în răspăr,11
Era, pentru multe fete, duhovnic.12
Dacă ar fi să rostim un adevăr,13
Eu mi l-aş fi dorit, noaptea, ibovnic.14

 

Mi l-aş fi dorit clopotar, ţârcovnic…15
Dar el a plecat departe, polcovnic.16

 

În taină, am iubit un lord vagabond.

Lucian Strochi

 ANCADA IUBIRII  pentru un lord vagabond

1În taină, am iubit un lord vagabond, – cu această a şasea ancadă, intrăm într-un registru nou, emiţătorul mesajului de iubire fiind iubita şi nu iubitul, ca până acum. Taina iubirii devine posibilă prin taina spovedaniei, dar şi prin faptul că secretul e mai puternic decât orice lucru cunoscut; lordul vagabond este un tip special de iubit, dintr-o tipologie care cuprinde pe escrocul sentimental, gigoloul, puşlamaua simpatică, boemul, nonconformistul, revoluţionarul, proscrisul, ereticul, damnatul etc. Am plecat în această ancadă având în minte cunoscutele versuri: „Iubito, mă uitam la tine/ca un pungaş la ceasul unui lord”. M-am gândit apoi să-i unific, pungaşul şi lordul putând avea o aceeaşi esenţă. (O demonstraţie convingătoare e romanul lui Mark Twain- Prinţ şi cerşetor). În acelaşi timp îmi răsuna în urechi o celebră melodie din filmul de mare succes Vagabondul, cu Raj Kapur şi versurile cântate: „Sunt vagabond şi sunt hoinar/ şi n-am un ban în buzunar…Avaaaraamuu…) Aceasta a fost geneza ancadei. M-am mai gândit şi la faptul că, în puţine cazuri, în literatură, cea care vorbeşte, are iniţiativa este femeia. (Într-un sonet, tot din Ancadierul, vorbea Galateea şi nu Pygmalion ).

2Cu ochii ca azurul, cu părul blond, – lordul vagabond trebuia să fie o proiecţie ideală, de o frumuseţe aproape religioasă, cosmică. Azurul se referă evident la cer; „ochii” precum „cerul” e o comparaţie comodă, dar cu o hiperbolizare ce aduce în ecuaţie şi cosmicul; în plus, azurul este o culoare heraldică, supremă (bleu  celeste  azur). Iubitul apare deci ca o proiecţie imensă a dorinţei. Părul „blond” este părul îngerilor, a domniţelor serafice, a zânelor.

3 Cel mai frumos bărbat de pe mapamond. – hiperbolă care foloseşte resursele superlativului relativ, de fapt un comparativ absolut. În acelaşi timp un adevăr de necontestat: alesul este „cel mai”… Se simte şi o undă de ironie sau poate de autoironie

4Ce mai ! Visam să fac cu el doar un rond… Cuvântul rond ascunde multe resurse interpretative: rond poate însemna un tur, o plimbare fără vreo ţintă, de plăcere; rond mai poate fi şi o mişcare de dans, o rotaţie, dansul fiind o posibilă declaraţie de dragoste; dar rondul este şi cercul, inclusiv cercul vieţii. În acest sens se poate ascunde şi ironia, tradusă prin: „să ne iubim doar o singură viaţă întreagă.”

5Semăna cu un zeu, – ironia şi autoironia devin tot mai vizibile din cauza oximoronului „zeu vagabond”. Până la urmă, chipul zeilor e dăltuit totuşi după cel al oamenilor, dacă nu chiar croit după un tipar animalier (Apollo –calul).

6cu un rigă, – rigă poate fi un rege, dar şi o carte de joc…

7Cu buzele ca petale de roză… comparaţie ironică, masculină, aproape insuportabilă (buzele iubitei „ca petalele unui trandafir”. Cu atât mai mult buzele iubitului). Dacă însă acceptăm ideea că trandafirul e valoarea cea mai vulnerabilă în lupta cu timpul, vestejindu-se extrem de repede, s-ar putea să nu fie vorba de o ironie.

8Era mai frumos decât orice poză, – aici fără îndoială că e vorba de o ironie prin contrast: „frumos ca o poză” înseamnă în imaginar şi „frumos ca o poză retuşată”, deci falsă. În plus pozele cu chipuri frumoase aparţin în general actorilor, „junilor primi”.

9 Conducea semeţ, aprig, o quadrigă.  –Din nou ironie, prin trimiterile la o perioadă romană, eroismul, virilitatea, bărbăţia  fiind probate prin lupte, întreceri, spectacole.

10Avea o voce blândă, – cu acest vers, primul din al treilea catren intrăm într-un alt registru, grav, în adevărata spovedanie, într-o mărturisire sfioasă, dar sinceră. Tandreţea este o formă supremă a dragostei, o reînviere a naturii (umane) după furtuna (dragostei). Verbul pus la imperfect, fiind un verb al posesiei şi având o valoare durativă, creează senzaţie de real, prin sentimentul de „deja vu”.

11te lua în răspăr, – emoţia trezeşte reacţii de o amplitudine neobişnuită, de „înfiorare”.

12Era, pentru multe fete, duhovnic. – aici poate şi nevoia de certitudine, venită dintr-un dram de gelozie. Ipostaza de duhovnic pentru alte fete nu o deranjează, dimpotrivă, e singura acceptabilă,  dar e greu de presupus că este cea reală, ţinând cont de faptul că personajul e un lord vagabond.

13Dacă ar fi să rostim un adevăr, – acest vers pregăteşte pe următorul. Iubita ,deşi se mărturiseşte, îşi ia prudenţa de a pune sub semnul îndoielii şi al condiţionării (dacă).

14Eu mi l-aş fi dorit, noaptea, ibovnic. –versul e puternic, dorinţa nudă, dorinţa sinceră. Noaptea apare ca o prezentă totalitară, dar şi ca un element care potenţează iubirea. În plus noaptea ascunde iubirea, atât pentru protagonişti, cât şi pentru ochii celorlalţi.

15 Mi l-aş fi dorit clopotar, ţârcovnic… Dorinţa fetei din versul precedent o sperie prin absolutul, prin nuditatea gândului şi atunci îşi potenţează dorinţa, ducând-o în sfera religiosului. Dacă clopotarul anunţă un eveniment (în cazul acesta iubirea), ţârcovnicul are o funcţie importantă, el îngrijind şi curăţind biserica, cântând alături de preot, fiind paracliser şi psalmist. Un preot n-ar avea dreptul la iubire; un ţârcovnic, care este cea mai înaltă persoană după preot, da.

16 Dar el a plecat departe, polcovnic. – opţiunile de altă dată ale iubitelor erau puţine: roşu şi negru, preot sau militar, religie sau armată.  Polcovnicul, colonelul era un lord vagabond, însoţindu-şi mereu armata (polcul), deplasându-se permanent, neputându-se fixa undeva mai mult timp. Dar polcovnic vine de la „polovina”, care înseamnă „jumătate”. Adică jumătatea androginului sau o jumătate de iubire.

În taină, am iubit un lord vagabond. –ultimul vers revine ca un refren, ecou al unei iubiri posibile, sincere, ideale, posibile totuşi, chiar dacă efemeră.