ANCADA UNEI IUBIRI NEÎMPLINITE MINORE

ANCADA-9Alb1, în arlechin2 un arlechin3,
Nu avea aer, glas, niciun suspin. 4
În timp, pe scenă evolua, senină,5
Cea mai frumoasă, mică balerină.6

Totul părea vechi, vetust şi desuet.7
Credeai că cea mai amplă piruetă8
E-o banală, scrâşnită giruetă,9
Nedemnă de versul unui grav poet.10

Doar arlechinul alb mai visa un dans11
Nebun12, ca o enormă, gigantică oră,13
Ca un nemaipomenit, unic balans14
În permanentă, mistică auroră.15

Visa iubind16: se stinsese lumina17
Şi peste toate căzuse cortina.18

Doar arlechinul alb mai visa un dans.

Lucian Strochi

ANCADA UNEI IUBIRI NEÎMPLINITE MINORE

 

1Alb, – cu această ancadă intrăm într-o altă zonă a iubirii: iubirile minore, neînsemnate, parcă nedemne de a se numi iubiri. Atunci când am imaginat ancadele, am avut în vedere toate ipostazele iubirii, de la iubirea cosmică, religioasă, totală, androgină, până la iubirea minoră. La fel ca viaţa, iubirea poate exista în orice fiinţă. Alb apare de mai multe ori în ancade. Şi acum valoarea gramaticală este de adverb, semnificând o stare de spirit, accentul necăzând pe culoarea ca atare. În plus albul are câteva calităţi: întăreşte celelalte culori, poate fi contur pentru alte culori (ca şi negrul), poate fi lumină orbitoare, ce „ascunde” obiectele.

2 în arlechin – cuvântul cheie al acestui text este arlechin. Şi asta din mai multe motive: prin arlechin înţelegem un primul rând un personaj comic din farsele italiene. Seria sinonimică e foarte bogată şi în general negativă: măscărici, bufon, clovn, pantin, paiaţă, saltimbanc, circusant, cabotin –  cu alte cuvinte un personaj periferic, care nu poate avea un sentiment înalt precum iubirea. Mai mult sintagma „în arlechin un arlechin” duce la acele păpuşi ruseşti ce intră una în cealaltă, anulându-şi pe rând identitatea. Expresia  „în arlechin” se referă la alte două accepţii ale termenului: „fiecare din cele două coloane laterale care formează deschiderea unei scene, culisă”. Dar tot arlechin este „fiecare din reflectoarele laterale din faţa scenei”. Cu alte cuvinte impunerea unei iluzii..

3un arlechin, – arlechinul, fiind un personaj din commedia dellˊarte improviza, deci era incapabil să-şi joace un rol fix, de amorez de exemplu. În plus arlechinul purta mască (masca ascunde o identitate) şi era îmbrăcat pestriţ (pestriţul-din cauza indeciziilor culorii nu e agreat de nimeni. A se vedea şi expresia românească „a avea maţe pestriţe”). Totul pare a fi construit pentru a împiedica o iubire, sau, în cel mai bun caz, a o împinge în derizoriu.

4Nu avea aer, glas, niciun suspin. – ambiguitate: negaţiile accentuează imposibilitatea comunicării (iubirea înseamnă şi comunicare), dar poate fi şi expresia unei înalte emoţii, provocate de un sentiment foarte puternic, cum e dragostea.

5În timp pe scenă evolua, senină, –  emoţiei arlechinului din versul anterior i se opune acum, antitetic, seninătatea iubitei ce evoluează pe scenă (joacă, interpretează un rol, este un personaj, nu are deci identitate proprie)

6Cea mai frumoasă, mică balerină. – aflăm acum şi obiectul dragostei arlechinului: mica balerină. Versul conţine atât duioşia sentimentului arlechinului, cât şi ideea de fragilitate.

7Totul părea vechi, vetust şi desuet. –  apare în ancadă o altă voce, cea a unui narator, aparent obiectiv, indiferent la sentimentele arlechinului. Acest catren e construit şi el cu valori negative.

8Credeai că cea mai amplă piruetă – e vorba desigur de „pirueta” micii balerine. Pentru o clipă avem impresia că ne aflăm într-o lume cu dimensiuni normale, amplu cu mic conciliindu-se, fiind o medie aritmetică a normalului.

9E-o banală, scrâşnită giruetă, – vers care contrazice violent pe precedentul. Ampla piruetă e banală, adică inutilă, este scrâşnită, (dansul clasic presupune o linişte absolută, numai muzica baletului auzindu-se); girueta este un obiect care măsoară direcţia şi intensitatea…vântului, fiind deci inutilă unui act artistic, unei iubiri.

10Nedemnă de versul unui grav poet. – interpretarea balerinei nu e deci un act artist şi, prin urmare, e nedemnă pentru versul unui poet grav.

 

11 Doar arlechinul alb mai visa un dans – forţa iubirii îi permite în acest catren arlechinului să reconsidere totul, întreaga scenă, dând o dimensiune hiperbolică mişcării. Ea devine un dans

12Nebun, – adică ieşit din contingent, din comun, din regulile prea fixe ale unei societăţi rigide

13ca o enormă, gigantică oră,-  acum mişcarea devine enormă, ajungând timp (gigantică oră)

14Ca un nemaipomenit, unic balans – mişcarea nu e doar circulară, ci şi una ondulatorie, amplificând impresia de unicitate a dansului

15În permanentă, mistică auroră. – spaţiul devine în acest caz lumină magică, mistică auroră. Aluzie şi la aurora boreală ce ne apare uneori, prin falsurile ei multicolore, un dans cosmic, fantastic.

16Visa iubind: – iubirea e un vis; în vis totul e posibil, orice iubire. A visa e verbul care reabilitează totul, iubirea devine posibilă, chiar magică. Concluzia e clară în acest distih: Oricine are dreptul să viseze. Oricine are dreptul să iubească.

17se stinsese lumina – dar orice vis trebuie să aibă un sfârşit şi, în logica textului, el trebuie să fie trist.

18Şi peste toate căzuse cortina. – povestea de dragoste nu e decât o iluzie, o scenă, o secvenţă  dintr-un spectacol al lumii…