Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI – 8 aprilie 2016 (19)

lucian strochi 003CORNEL PAIU: Ce aţi făcut în ultimii cinci ani? Ha ha… ha!

LUCIAN STROCHI: Am scos cărţi, am editat reviste, am descoperit oameni, m-am redescoperit pe mine însumi, am  un  blog, am răspuns la interviuri, am obţinut premii literare, m-am întâlnit cu cititori, am făcut critică de artă, vernisând expoziţii şi scriind despre ele.  De altfel, dacă ai timp să le parcurgi,  îţi trimit principalele activităţi culturale, dar nu numai, aşa cum le-am consemnat la vremea lor, evident pe cei cinci ani propuşi de tine(2011-2016):

2011  13 ianuarie. Primeşte, la Petroşani, din partea primarului municipiului, Tiberiu Iacob-Ritzi, Diploma de Cetăţean de onoare al municipiului Petroşani. Se întâlneşte cu Ioan Lascu, Mihai Dragolea, Valeriu Butulescu, Mihai Barbu, Marian Boboc.

Februarie. Vernisează expoziţia pictorului Gheorghe Vadana.

23 februarie. Apare ALFABETUL ANIMALELOR. AL DOILEA ALFABET.

1 martie. Vernisează expoziţia pictorului Ştefan Potop intitulată Chipuri. În expoziţie se găseşte şi un portret al său pe care ulterior Ştefan Potop i-l va dărui.

25 aprilie. Scrie prefaţa la volumul Tăcerea din adâncuri de Luminiţa Ploaie.

2 mai. Scrie articolele Despre funcţia aforistică a replicii din metaforă cronică literară la volumul de aforisme al lui Valeriu Butulescu şi Portretul la Ştefan Potop.

3 mai. Scrie prefaţa la volumul lui Gheorghe Radu Războiul sfânt pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutul Herţa (1941).

4 mai. Participă la Serbările Centenarului Colegiului Naţional Calistrat Hogaş conferenţiind despre pictura Iuliei Hălăucescu şi a altor artişti plastici nemţeni.

Iunie. În revista Anotimpuri, an XVIII, nr. 63, aprilie-iunie 2011, p. 8, apare articolul Semiotica alfabetului semnat de prof. Daniela Blaga, dedicat primelor două volume din Alfabetul animalelor.

În revista Antiteze, seria a III-a, nr.1/2011, anul XXI, îi apare articolul Portretul la Ştefan Potop, pp.154-156.

17 iulie. Vernisează expoziţia de pictură a artistului plastic Gheorghe Coman din Bucureşti. Se împrieteneşte cu artistul şi cu prietena acestuia, pictoriţa Adina Romanescu.

20 iulie. Prezintă cartea lui Daniel Drăgan, romanul Biedermaier, la Biblioteca G.T.Kirileanu.

23 iulie. Apare volumul CUVÂNTUL CUVÂNT, ediţie plurilingvă (versiuni în română, latină, franceză, spaniolă, germană, engleză.)

23 august. Apare volumul DESPRE ESENŢE ŞI TINCTURI. 1111 AFORISME  editura Papirus Media din Roman.

5 septembrie. Prezintă cartea lui Vlad-Ionuţ Tătaru – Conştiinţa de sine în sala Cupola a Bibliotecii judeţene G.T.Kirileanu.

octombrie. Participă la Bacău la manifestările Fundaţiei Georgeta şi Mircea Cancicov ca invitat de onoare. Se întâlneşte între alţii cu Alex Ştefănescu, Ileana Mălăncioiu, Lucian Vasiliu, Valeriu Stanciu, Calistrat Costin etc.

Vernisează expoziţia pictorului Dumitru Bezem.

Participă la manifestările închinate revistei Asachi.

Participă la lansarea volumului Tradiţie şi modernitate în poezia lui George Bacovia de Olimpia-Magda Iftimie.

Participă la lansarea volumului Războiul sfânt pentru eliberarea Basarabiei, Bucovinei de Nord şi Ţinutului Herţa de Gheorghe Radu, pentru care realizase şi Prefaţa.

În numărul 250/ 2011 al revistei Asachi îi apar poemele Alcionul, Dromaderul, Echidna, Ibisul şi Tarantula din viitorul volum Al treilea alfabet a animalelor.

În numărul 28 (3/2011) al revistei Antiteze îi apar poemele Ărarul, Grifonul, Liliacul, Păunul, Xilipa, Yrusta şi Zuregul din viitorul volum Al treilea alfabet a animalelor.

Primeşte de la pictorul Dumitru Bostan senior o serie de trei portrete.

28 octombrie. Din partea Societăţii Scriitorilor din judeţul Neamţ primeşte Diploma şi premiul Revistei Antiteze 2011, pentru volumele Funia de nisip şi Alfabetul Animalelor.

4 noiembrie. Vernisează la muzeul de artă din Roman expoziţia de grafică, pictură şi icoane a artistului Cristinel Ionel prisacaru. Se întâlneşte cu pictorul Iosif Haidu şi cu scriitoarea Violeta lăcătuşu.

10 noiembrie. Participă, la Roman, la Muzeul de artă, la lansarea volumului său Despre esenţe şi tincturi; prezintă volumul Aesopice de Gheorghe Andrei Neagu din Focşani şi numărul din octombrie 2011 al revistei de cultură Clepsydra. În revistă publică poeziile Lemă, Statui, Zebră, Antipalimpsest, Poetul, cocoşul, Elefantul, Şoimul, 50 de aforisme (litera A), precum şi cronica literară un poet al răstimpurilor de poezie: cornel paiu. I se acordă titlul de membru de onoare al societăţii culturale Clepsidra Roman.

11 noiembrie. Participă la Hanu Ancuţei la un simpozion dedicat lui Mihail Sadoveanu, alături de cristian Livescu, Constantin Dram, Cezar Ţucu, Constantin Tomşa, Dan Iacob, Mihai Hanganu, Gheorghe Brăescu etc. Prezintă comunicarea: Poezia lui Mihail Sadoveanu.

23 noiembrie. Participă, la Roman, la Muzeul de artă, la vernisajul artistului Eugen Crăciun, precum şi la lansarea volumului 2 al albumului Eugen Crăciun. Printre participanţi: Daniel Crăciun, fiul artistului, Gheorghe A. M. Ciobanu, Iosif Haidu, Cornel Paiu, Dan Dimitriu.

7 decembrie. Vede lumina tiparului al treilea volum din ALFABETUL ANIMALELOR.

9 decembrie. Vernisează anuala de pictură a pictorilor romaşcani la roman, Muzeul de artă. 69 de pictori (39 ieşeni), peste 150 de lucrări. Lansează albumul de artă Burg transilvan de Ovidiu Cărpuşor.

23 decembrie. Proiectează „Duls”, o uriaşă enciclopedie universală, în peste 100 de volume. Proiectul prevede inserarea în acest uriaş dicţionar a 100 de termeni zilnic. Proiectul ar fi finalizat în aproximativ 15 ani, fiecare volum având aproximativ 50.000 de termeni. Primul volum ar fi dedicat Greciei Antice.

– va urma –