ANCADA IUBIRII ABSOLUTE (II)

 ANCADA-19Cine n-a văzut, rotindu-şi coada, păunii1
N-a atins marginea de jos a genunii.2
Cine n-a fost vreodată sperjur3, cabotin,4
Nu a băut, din aceeaşi cupă5, venin,6
Nu a muşcat, într-o noapte, cornul lunii,7
Cine, pentru-o idee8, n-a fost spadasin, 9
Cine n-a fost ateu10, cine n-a fost creştin,11
Cine nu a mirosit trupul minunii,12

Cine nu a zburat, cum zboară lăstunii,13
Cine n-a cântat la orgă,14 la clavecin,15
Cine nu s-a făcut frate cu nebunii,16
Cine n-a fost, în inima sa, şarpe străin,17
Cine n-a fost, în trecuta-i viaţă18, delfin,19
Acela nu a iubit iubirea, deplin.20
Acela nu a iubit iubirea, deplin…

Lucian Strochi

ANCADA IUBIRII ABSOLUTE (II) 19

 1Cine n-a văzut, rotindu-şi coada, păunii  – păunul e pasărea frumuseţii şi, prin coada sa unică, un simbol al sexualităţii. Lucrul pare curios, întrucât păunul e de fapt o metamorfoză a unei  fecioare, Erimona, violată de Adonis.  Versul se referă la acel moment unic, când păunul îşi etalează, ca un avantai celest, coada cu reflexe albăstri şi verzi, cu desene în formă de ochi, ochi ai dragostei şi ai destinului. Dar cea mai impresionantă e vibraţia cozii, ce pare a fi intrarea într-un ritm cosmic, primordial. Am dedicat păunului un poem în Alfabetul Animalelor, (vol3. p. 55). Cine este o anaforă care se repetă în ancadă de nu mai puţin11 ori. Negaţia nu – care urmează pronumelui cine – e folosită de 16 ori! Poemul este construit prin cine care nu este interogativ, ci relativ şi prin aceste negaţii, la care se adăugă o serie de termeni negativi, arătând un lucru: iubirea schimbă, modifică toate raporturile umane.

2N-a atins marginea de jos a genunii.  – genunea are multiple sensuri: prăpastie adâncă, hău, abis,adânc, mare, ochi de apă liniştită, alinătură, mulţime, vârtej, anafor, puzderie, vâltoare. Sensul pare a fi acesta: nu a ajuns, nu a cunoscut extrema de jos, fascinantă, greu accesibilă, a abisului.

3Cine n-a fost vreodată sperjur, sperjur, adică persoană care calcă un jurământ sau care jură fals. E vorba evident de cel care a jurat dragoste femeii iubite şi apoi a înşelat-o.

4cabotin,  – cuvântul e destul de încăpător: actor mediocru, comediant fără talent, care urmăreşte succese uşoare, persoană care încearcă să se facă remarcat printr-o comportare teatrală, actor afectat şi înfumurat; cel care prin voce, mimică, vocabular, urmăreşte succesul facil, prefăcut, fals.

5Nu a băut, din aceeaşi cupă, a bea din aceeaşi cupă e un gest de mare intimitate şi de încredere.

6venin, – termen valabil pentru orice otravă. Veninul a fost preferat şi pentru că e vorba de şarpe, de trădare, de muşcătura şarpelui, de şarpele îndoielii etc.

7Nu a muşcat, într-o noapte, cornul lunii,  – e vorba de iluzie. A muşca din cornul lunii înseamnă a te amăgi. Am folosit sintagma şi în versul:  Să mai muşcăm odată cornul lunii…

8Cine, pentru-o idee, – aici e vorba nu de o idee filozofică, ci de una izvorâtă din dragoste.

9n-a fost spadasin, – diferendele, trădările,  se rezolvau şi prin lupta cu sabia sau spada,  printr-un duel. Majoritatea duelurilor aveau ca subiect dragostea sau onoarea.

10Cine n-a fost ateu,  – aici cu sensul „cine n-a renunţat la credinţă”.

11 cine n-a fost creştin, – iubirea presupune obligatoriu şi credinţa.

12Cine nu a mirosit trupul minunii, – vers interesant prin sintagma trupul minunii, un oximoron care evidenţiază jocul concret/abstract.

13Cine nu a zburat, cum zboară lăstunii, – lăstunul este una dintre cele mai rapide păsări

14Cine n-a cântat la orgă, – orga este un instrument imobil de mari dimensiuni, construit special pentru biserici. Unul dintre cele mai complexe instrumente, cuprinzând claviatura, mecanica (tractura) tuburile (labiale, adică tip fluiere, linguale (în acest caz sunetul este produs de trecerea aerului pe lângă ancii, acestea vibrând)), registrele, pedalierul (echivalentul unei claviaturi, la care organistul cântă cu picioarele), rezervat registrelor grave  şi mecanismul de aprovizionare cu aer. O adevărată uzină de sunete, la care nu poate cânta oricine. Interesant, deşi este un instrument de muzică religioasă, la origini orga se găsea în… casele de toleranţă!

15 la clavecin, – vechi instrument cu coarde şi claviatură considerat strămoşul pianului. Sinonime: cembalo, clavicembal, spinetă, virginal, claviciterium. Ambele instrumente (orga şi clavecinul) au fost evocate în text pentru că e greu de cântat la ele şi sunt destul de rare.

16Cine nu s-a făcut frate cu nebunii, – expresia cunoscută este a te face frate cu dracul (până treci puntea). Ideea e a teface frate cu nebunii pentru a ajunge la dragoste, dragostea fiin considerată şi ea o „nebunie”.

17 Cine n-a fost, în inima sa, şarpe străin,  – poate cu sensul de a se îndoi de el însuşi, de dragostea partenerului, de faptul că s-a împotrivit dintr-un motiv sau altul iubirii.

18 Cine n-a fost, în trecuta-i viaţă, trecuta viaţă, adică metempsihoză, termen filozofic care se referă la transmigraţia sufletului, considerat nemuritor.

19delfin, delfinul  are o simbolistică şi o mitologie  extrem de bogată. Apare şi el în Alfabetul animalelor, vol.2, pp.17-19. Delfinul era considerat suflet de pirat; pirat  transformat în delfin de către Dionysos. Hristos e înfăţişat şi el ca un delfin. Delfinul îl salvează pe Arion de la moarte, purtându-l spre ţărm. Delfinul a fost ales şi pentru că e foarte aproape de om, din toate punctele de vedere, inclusiv prin raportul creier/restul trupului.

20Acela nu a iubit iubirea, deplin.  – versul-cheie al ancadei, care explică şi „strânge” tot poemul. Sensul ar fi acesta: pentru a înţelege iubirea deplin, trebuie să treci prin cât mai multe experienţe fundamentale, unele astrale, altele considerate imposibile. Firesc, versul e repetat în monostih.