ANCADA IUBIRII MISTICE

ANCADA-21Pure, ca floare prea albă de cais,1
Timidele iubiri se văd doar în vis.2
Acolo poţi găsi uşor un paradis,3
Unde iubiţii au, doar ei, alb permis.4
Nimic nu este însă povestit sau scris,5
Nu poţi afla nimic din vreun manuscris,6
Deşi nimic nu-i confirmat, contrazis,7
Şi crezi că poate iubi orice metis.8
Doar pentru iubire, raiul e deschis,9
Aşa cum, visând, poeţii au prezis,10
Niciun amor nu e brutal interzis,11
Niciun suflet nu este nicicând proscris.12
Nici vis, nici gând, nici dor nu e ucis,13
De Domnul, îngerul ne este trimis.14

Doar pentru iubire, raiul e deschis.15

Lucian Strochi

ANCADA  IUBIRII MISTICE 21

 Pure, ca floare prea albă de cais,1  şi această ancadă se bazează pe monorimă. A fost aleasă floarea de cais şi nu de cireş – de exemplu -, pentru că floarea de cireş este exponenta unei alte culturi, cea niponă. În plus, caisul înfloreşte foarte devreme, când încă nu e biruitor verdele. Evident, albul induce ideea de puritate, atât în sens moral, cât şi fizic şi metafizic. Sâmburii de cais (prunus armeniaca) sunt atât de dulci, încât înlocuiesc migdalele. În acelaşi timp, ei pot fi uneori şi amari şi chiar toxici, provocând simptome comune cu cele provocate de dragoste. O dragoste, am văzut, dulce-amară.

Timidele iubiri se văd doar în vis.2 am mai subliniat importanţa visului în iubire. Visul nu poate fi programat, ca şi iubirea. Fiind un proces lent, non-agresiv, visul se poate confunda cu dragostea, aşadar timidele ar putea lega logic atât iubirile, cât şi visele.

Acolo poţi găsi uşor un paradis,3 –tocmai datorită acestei legături „covalente”, acest vers este uşor ambiguu: unde se găseşte paradisul? În iubire sau în vis? Sau poate în amândouă…

Unde iubiţii au, doar ei, alb permis.4 paradisul e un teritoriu cu multe restricţii. Nu oricine poate intra în  paradis. Iubiţii însă au liberă trecere, întrucât iubirea lor e sfântă, pură şi agreată de Dumnezeu însuşi.

Nimic nu este însă povestit sau scris,5din fericire sau nefericire, iubirea nu este însă un proces lesne de descris, de povestit, de comentat în scris, pentru că e unic de fiecare dată.

Nu poţi afla nimic din vreun manuscris,6nimeni nu a deţinut şi nu deţine reţeta dragostei.

Deşi nimic nu-i confirmat, contrazis,7cei care au încercat să definească iubirea, au avut iluzia că au reuşit, dar nicio definiţie nu seamănă cu alta, tocmai din cauza subiectivităţii şi din cauză că procesul percepţie – analiză – sinteză este perturbat: percepem, în el mai bun caz analizăm iubirea, dar în niciun caz nu putem face o sinteză a fenomenului complex numit iubire. Primele trei versuri din catren conţin o dublă negaţie: nimic nu.

Şi crezi că poate iubi orice metis.8metisul este o persoană născută dintr-un tată alb şi o mamă indiană sau invers, dintre un tată alb şi o mamă negresă (sau invers). E sinonim cu corcitură sau cu hibrid. Corcitură e un termen cu conotaţie negativă, dar teoria hibridului arată că acesta este superior celor două componente iniţiale. (a se vedea leotigrul, (tigon sau ligru) un uriaş, faţă de leu sau tigru). Hibridul poate fi o plantă sau un animal. Una din probleme ar fi însă aceea că hibridul nu se reproduce sau o face foarte greu. (exemplu: catârul, provenit dintr-un măgar şi o iapă). Versul se referă la această posibilitate, dar şi este puţin rasist, în sensul că iubirea trebuie să fie pură, nu impură, „încrucişată”.

Doar pentru iubire, raiul e deschis,9acest catren plasează iubirea în paradis, insistând esenţa divină a iubirii.

Aşa cum, visând, poeţii au prezis,10aluzie poate la Dante, dar şi la alţi poeţi care şi-au plasat iubirile în Paradis. De unde şi iubirile paradisiace.

Niciun amor nu e brutal interzis,11 chiar dacă iubirea pare nepotrivită (din varii motive: diferenţa de vârstă, de avere, de castă, de religie etc.) ea este acceptată în rai.

Niciun suflet nu este nicicând proscris.12iubirea este o realitate duală: suflet şi trup. Dacă trupul poate fi constrâns, proscris, martirizat, sufletul rămâne liber, etern şi din această cauză iubirea e atottriumfătoare.

 Nici vis, nici gând, nici dor nu e ucis,13din nou negaţii, cu rol restrictiv, tocmai pentru a evidenţia o afirmaţie:

De Domnul, îngerul ne este trimis.14fiecare dintre noi avem un înger. De obicei el se numeşte îngerul păzitor. Pentru că a fost ideea sa fundamentală, Dumnezeu apără iubirea, trimiţându-le celor doi îndrăgostiţi un înger. Îngerul iubirii…

15Doar pentru iubire, raiul e deschis. –monostihul reia acest vers conclusiv şi categoric, impunând o „sentinţă” definitivă. Monorima are ca scop o mare linişte, un susur adormitor, o muzică a sferelor, o muzică de vis şi în vis, o muzică o şoaptelor din paradis, acolo unde orice vorbă devine muzică…