CV (1)

I
cv-1doamne ce râs a mai fost când colegul nostru de reală
venit prin transfer de la un liceu cu profil agricol
a tradus curriculum vitae prin coada vacii
la început şi profesorul
părea că se îneacă apoi şi-a frecat
preocupat ochelarii cu piele de căprioară
şi a întrebat pe jumătate curios pe jumătate perfid
cum ai ajuns la concluzia asta
şi colegul venit de dincolo de munţi
a răspuns am crezut că vitae înseamnă vită adică vacă
iar celălalt cuvânt mi-a fost ruşine să-l pronunţ
şi nimeni n-a mai râs mai ales că el a continuat
şi la urma urmei viaţa noastră începe cu o vacă
cine nu are o vacă e un om mort ce te faci fără lapte
iar cursul vieţii i se suflase din bancă
ar fi altul fără vacă şi fără coada vacii
cine să te apere de muşte de tăuni sau de arşiţă
şi ar mai fi continuat mult aşa dacă profesorul
nu l-ar fi dat afară pentru că toată clasa era în delir şi
latina e o limbă moartă şi trebuia să fim
sobri severi scandaţi încruntaţi înverşunaţi
cu sora noastră cu mama noastră cu ginta noastră
şi colegul nostru a ajuns până la urmă
profesor de latină care preda şi dexterităţi
pentru că latina nu se mai predă
decât o oră pe săptămână şi coada vacii
flutură triumfător ca un steag
ori de câte ori vorbim de originea noastră comună

Lucian Strochi