Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI – 21 aprilie 2016 (7)

dialog-28-iunie-searaCORNEL PAIU: Care credeţi că este la modul general, conflictul generat într-o naraţiune, între „autentic” şi „ficţiune”, adică între cele două instanţe pe care orice autor este nevoit, ca necesitate, să le stăpânească?

LUCIAN STROCHI: Toată literatura lumii este o ficţiune. Numai că arta transformă ficţiunea în realitate prin mimesis.  Pe traseul autor – narator – personaj – cititor există nenumărate conflicte „de interese”, unele rezolvate convingător, altele nu. Să nu uităm că autenticitatea poate fi oricând mimată, chiar dacă e vorba de un „jurnal intim” sau o chitanţă, un certificat de naştere sau un testament.