Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI – 21 aprilie 2016 (11)

lucian strochi 003CORNEL PAIU: Coagulare şi disoluţie… Însumează starea de poezie, până la urmă, aceste două, să zicem, cu (uşoară) îndoială, extreme?

LUCIAN STROCHI: Schimbă „termenii” cu cei echivalenţi propuşi de Hugo Friedrich în a sa operă fundamentală Structura liricii moderne şi vei regăsi starea de poezie. E drept o poezie pentru mileniul III…