CV (4)

IV

cv-4zeul stres are un harem
zeiţe muritoare nimfe frumoase aberaţii ale naturii sau
poate chiar femei pur şi simplu lucrătoare
la bandă în fabrici de confecţii
funcţionare la ghişeele de relaţii cu publicul
adolescentele de la marginea şoselei
casnicele cu mulţi copii ţărăncile plivind prăşind aplecate
deasupra pământului ca un semn de întrebare ca o seceră
zeul stres nu-i uită nici pe bărbaţi le atacă
inima stomacul ficatul
toate organele interne creierul
medicii cu halatele încheiate în pripă strigă la tine
evitaţi stresul
altfel oricâte medicamente v-am da e inutil evitaţi
pe cât posibil stresul această molimă a secolului
această epidemie mai periculoasă
decât meningita decât hepatita otita
numai că şi ei medicii
sunt atinşi de stres de această boală ciudată de acest cancer
fără proliferarea celulelor de această tuberculoză fără bacil
de această mare oboseală universală de această ezitare
nepermis de lungă
a naturii în faţa propriei sale creaţii

Lucian Strochi