LUCANSA IUBITULUI STRAVEZIU CA UN VIS

LUCANSA-5Să trăieşti mereu ascuns în mansarde,1
Aproape de o femeie miloasă,2
Adulmecând depărtări3 şi vagi păduri;4
Să citeşti versuri de Tudor Arghezi,5
Sau să adormi în liniştea livezii;6
Să visezi la haiduci vestiţi7, la panduri,8
Să încaleci neagra iapă focoasă, 9
Să alergi unde amurgul mai arde.10

Să revii, obosit, într-un alt târziu:11
Din timpuri străvechi, din Rome, Elade…12
Să iubeşti apoi o femeie roşcată, 13
Până-n uitare14, să primeşti ovaţii;15
Să pluteşti spre lună, prin  albe spaţii;16
Să iubeşti fereastra prinsă-n muşcată;17
Să cobori din nou în upanişade; 18
Să fii rază blândă19, să fii străveziu.20

Lucian Strochi

 

LUCANSA iubitului  străveziu ca un vis 60

 Să trăieşti mereu ascuns în mansarde,1Această lucansă este una având ca temă iubirea. Iubirea este la început ascunsă, în „mansarde”.

Aproape de o femeie miloasă,2  – De obicei într-o asemenea relaţie, femeia are iniţiativa, manifestându-se protector, aproape matern.

Adulmecând depărtări3 – o asemenea iubire semiclandestină permite voluptăţi pe care nu le oferă iubirea casnică. Spiritul de aventură, de bravadă, de complicitate, dar şi de visare este puternic prezent la cei doi.

şi vagi păduri;4 –aluzie poate la o iubire sălbatică, de junglă

Să citeşti versuri de Tudor Arghezi,5 –Arghezi are multe versuri de dragoste, de o calitate excepţională, surprinzând toată gama de sentimente: de la o iubire serafică, platonică, inocentă, la una carnală, pasională. Venere şi madonă.

Sau să adormi în liniştea livezii;6 iubirea presupune şi o relaxare, un refugiu, o evadare din cotidian.

Să visezi la haiduci vestiţi7, – e vorba poate de tipuri de eroi. Femeia îşi doreşte eroi, bărbatul se vrea eroul. Haiducul e în viziunea populară un erou, un justiţiar, dar şi un om care se risipeşte în dragoste.

la panduri,8  – am ales cuvântul „panduri” pentru multiplele sale semnificaţii: arcaş, pedestraş, uşier, aprod, păzitor, om robust şi gata de luptă, haiduc, soldat dintr-un corp de oaste habsburgică, soldat din oastea muntenească, soldat din oastea lui Tudor Vladimirescu, soldat din oastea pământeană neregulată, militar din cel de-al doilea război mondial (din divizia Tudor Vladimirescu) etc.

Să încaleci neagra iapă focoasă, 9 – calul este un simbol psihopomp şi terimorf. Calul negru poate fi atât un simbol al morţii, cât şi al fricii, al doliului, al foamei (calul negru din Apocalipsă poară o balanţă de cântărit grâne). Despre cal şi despre simbolistica sa am scris, pe larg, în Ancadierul (pp.402-409). Aici, în acest vers, moartea (neagra) se opune femininului (iapa) şi vieţii, vitalităţii (focoasă).

Să alergi unde amurgul mai arde.10 – acest vers este în oglindă fonică cu precedentul iapa se leagă de „(a)murg”, iar focoasă de „mai arde”. Aceste încifrări şi descifrări  sunt frecvente în textele mele.

Să revii, obosit, într-un alt târziu:11  – spaţiul e definit prin timp. De fapt după amurg începe celălalt tărâm care poate fi şi unul al plonjărilor în trecut

Din timpuri străvechi, din Rome, Elade…12  Concretizarea versului precedent. Aluzie poate şi la soarta cetăţilor eterne sau a spaţiilor fundamentale pentru cultura europeană (Roma, Athena, Elada)

Să iubeşti apoi o femeie roşcată, 13 – prin tradiţie, o femeie roşcată este temperamentală.

Până-n uitare,14iubirea supremă presupune dăruire totală, adică uitare de sine.

să primeşti ovaţii;14 – celebritatea, puterea  – ca alternativă a iubirii.

Să pluteşti spre lună, prin  albe spaţii;15  – aluzie la calea lactee, dar şi la o iubire siderală.

Să iubeşti fereastra prinsă-n muşcată;16  –  aluzie la un univers casnic, la o iubire împlinită.

Să cobori din nou în upanişade; 17aici trimiterea este parţial ironică, deşi iubirea leagă fiinţa de nefiinţă, fiinţa născându-se prin puterea căldurii înţelese ca spirit, căldură spirituală, adică iubire care stă la baza lumii conştiente.

Să fii rază blândă18, raza blândă poate fi Atmanul („suflet, suflare”), iubirea, iubirea divină, iluminarea, rugăciunea.

să fii străveziu.19 străveziul presupune o iubire supremă pură, imaculată.

Această lucansă este una dublă cu rimele:

  mansarde –  arde  

  miloasă –  focoasă  

  păduri – panduri,  

  Arghezi –  livezii  

  târziu –  străveziu

  Elade – upanişade

  roşcată – muşcată  

  ovaţii –  spaţii