Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 2 iunie 2016 (8)

dialog-19-iulie-dimineataCORNEL PAIU: Ce înţelegeţi dvs. prin libertate creatoare şi spirituală?

LUCIAN STROCHI:  Unii marxişti vorbeau despre libertate ca despre o necesitate liber-consimţită. Libertatea creatoare nu se supune decât creatorului, programului său de lucru, sensibilităţii sale, gândirii sale. Libertatea trebuie să fie în primul rând una a spiritului. De aceea nu cred în societăţi, asociaţii, şcoli, curente, promoţii, generaţii, arii culturale, geografii spirituale. Artistul e un lup singuratic. El este bigot şi ateu, moral şi amoral, generos şi egoist, leneş şi harnic, heraclitic şi eleatic, deschis şi secretos, iubind şi detestând natura sau femeia, patriot şi trădător, vulnerabil şi intangibil, umil şi orgolios, fragil şi rezistent, celebru şi anonim.