Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 10 iunie 2016 (5)

dialog-9CORNEL PAIU: Aţi avut vreodată conştiinţa că simţul dvs. civic este ignorat sau privit cu suspiciune?

LUCIAN STROCHI: De mai multe ori. Am fost învins de unele interese de grup. Nathalie Sarraute avea o formulare teribilă într-un eseu din anii 50: Era suspiciunii. Ea se referea doar la tehnica narativă, la naratorii interpuşi, dar cred că prin extensie putem vorbi şi acum despre o asemenea eră. Prima întrebare care se pune atunci când cineva acţionează în favoarea unei comunităţi este: Şi el ce câştigă?, variantă contemporană la Cui prodest, (întrebare ciuntită din expresia lui Seneca Cui prodest scelus, is fecit din tragedia Medeea) şi care se traduce prin Cui foloseşte (serveşte).