Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 10 iunie 2016 (11)

dialog-29-iulie-dimineataCORNEL PAIU: Sunt persoanele cu simţ civic nişte marginali sau dimpotrivă?

LUCIAN STROCHI: Adesea, da. Sunt consideraţi naivi, inocenţi, rupţi de realitate, nostalgici, mioritici, retro…

 CORNEL PAIU: Personal înclin să cred, deşi s-ar putea să mă înşel, că persoanele cu simţ civic denotă o anumită superioritate, o evidentă evoluţie spirituală, o angajare conştientă către filantropie, un înalt grad de intelectualitate… La fel cred şi despre cele lipsite de simţ civic, dar descendent…

LUCIAN STROCHI: Cred că întrebarea ta e o capcană. Nu uit că eşti preot şi ca preot ai nişte valori creştine, ceea ce presupune şi un grad de egalitarism. Există e drept o tendinţă a unora de a se considera mai justiţiari, mai morali, mai drepţi, mai perfecţi, mai… decât alţii. Cred că e vorba de trufie sau de prostie. Un om egal un om. A avea anumite calităţi nu îţi dă nici un drept suplimentar, ci, dimpotrivă, anumite obligaţii. E firesc să împrumuţi şi altora din experienţa vieţii tale, din talent (în cazul artiştilor), din bunătate (cazul preoţilor este unul elocvent), din ţinuta morală (profesor, medic, preot). Între oameni trebuie să existe o corespondenţă biunivocă, un raport de inerenţă.