CV (13)

cv-13XIII
fata cu nume umbros
tricotează lumina
un ochi pe faţă unul pe dos
fata cu nume ciudat
ascunsă într-un colţ de pat
de palat
într-un iatac
colecţionează fiecare citat
despre iubire pe care-l găseşte
în romane siropoase
în piese de teatru desuete
în versuri sentimentale
scrise doar pentru fete
cuminţi şi ruşinoase
fata cu nume luminos
înţelege totul pe dos
sufletul ei ţese brocarte
pentru fiecare iubire în parte
mai departe
de-o zi mai departe de moarte
litera ei înfloreşte de aur ca o iniţială din carte
ca o anluminură
ca o arsură roşie pe inimă pe gură
fata cu nume zeesc
pe ea încerc s-o iubesc
într-un vis ceresc
sub un pom de rai domnesc
fata cu nume străin
mă-mbie cu tăceri mă-mbie cu vin
fata cu nume de lumină
n-are nici un semn nici o vină
fata cu nume de floare
s-o iubesc mă doare
s-o uit mi-e frică
că se ridică
şi pleacă
fata cu nume umbros
tricotează lumina
un gând pe faţă
un vis pe dos
fata fără nume
a fugit fără mine
fără ruşine
în lume

Lucian Strochi