Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 10 iunie 2016 (27)

dialog-09-august-dimineataCORNEL PAIU: Dar cei care sunt eroi şi adevăraţi martiri ai neamului nostru? Mi-a rămas în minte formularea unui mare teolog şi istoric contemporan, pr. prof. Mircea Păcurariu: „…istoria noastră a fost scrisă cu sânge şi lacrimi…” Aş spune, cu sânge închegat şi lacrimi uscate pe fiinţa ţării, pe trupul Patriei…

LUCIAN STROCHI: Afirmaţia distinsului teolog şi istoric este valabilă pentru orice popor. Polonezii sau ruşii sau englezii sau germanii pot spune acelaşi lucru cu aceeaşi acoperire faptică şi ideatică. În ceea ce mă priveşte eu pun

semnul egalităţii între Decebal, Avram Iancu, Arsenie Boca, Ştefan cel Mare, Varlaam, Antim Ivireanul, Alexandru cel Bun, Neagoe Basarab, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, cei patru Mareşali ai României, Alexandru Ioan Cuza, Carol I, Ferdinand I, Ecaterina Teodoroiu, Iancu de Hunedoara, Vlad Ţepeş, Andrei Şaguna, Petru Maior, Ion Budai Deleanu, Mihai Eminescu, Dimitrie Cantemir, Lucian Blaga, Vasile Voiculescu (ordinea este absolut aleatorie!). Dar cel mai mare erou al neamului este soldatul necunoscut, plăieşul, ţăranul, orăşanul, voluntarele surori medicale… Toţi sunt eroi adevăraţi… Şi mai sunt atâţia!