Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 10 iunie 2016 (54)

dialog-29-august-dimineataCORNEL PAIU: Casa Regală a României cât trecut argumentează, cât prezent justifică şi cât viitor prefigurează?

LUCIAN STROCHI: Casa Regală a României este o instituţie comparabilă cu Instituţia Preşedintelui. A împlinit 135 de ani., nu 150 cum declară unii. 150 de ani sunt de când principele Carol a devenit domn. Rege a devenit doar în 1881 şi de atunci cred că putem vorbi de Casă Regală. Casă Regală fără Regat şi fără Rege nu există. Casa Regală îşi leagă numele de cei patru regi ai României, de unele dintre cele mai importante momente istorice ale Neamului: Independenţa, războiul din 1877-78, participarea la Primul Război Mondial (1916-1918), realizarea  Marii Uniri, participarea la al Doilea Război Mondial…

Carol I a fost un rege longeviv având cea mai lungă domnie din Istoria României, depăşindu-l şi pe Ştefan cel Mare şi Sfânt (48 de ani faţă de 47). Carol I a contribuit la  trecerea României de la un stat feudal la unul capitalist. A fost corect cu poporul român, a stimat chiar noul său poporul, a întemeiat o dinastie românească, a făcut multe fapte utile şi chiar eroice pentru noul său popor. Nu-i pot reproşa decât rezolvarea răscoalei de la 1907 şi pactul secret cu Germania şi Imperiul Habsburgic. Regele Ferdinand (cel Loial) a realizat Marea Unire, a luptat împotriva propriului său popor fiind chiar „dezmoştenit”, retrăgându-i-se titlul de Hohenzollern – Siegmaringen. A murit însă prea repede: sunt convins că ar fi realizat lucruri importante pentru români. În ciuda inteligenţei sale reale, a culturii sale reale (l-a avut profesor şi pe Nicolae Iorga), a sprijinului acordat culturii, Carol II cumulează toate calităţile negative ale unui rege: trădător de neam şi ţară, a părăsit frontul în timp de război, ceea ce ar fi însemnat în mod normal pentru oricine condamnarea  la moarte, a demolat şi discreditat Curtea regală prin căsătoriile cu Zizi Lambrino şi Elena Lupescu, a reuşit să piardă jumătate din România, şi-a detronat propriul fiu, a încheiat tranzacţii oneroase şi a jefuit ţara, a furat opere de artă (Casa Regală avea cea mai importantă colecţie de El Greco!) şi le-a vândut în Occident, a contribuit direct şi indirect la moartea lui I. G. Duca şi Armand Călinescu, (prim miniştri) l-a asasinat pe Corneliu Zelea Codreanu (aflat în închisoare). Despre Regele Mihai nu mai spun nimic, dar cred că Istoria îl va respecta. Casa Regală nu are în acest  moment personalitate juridică. Înţeleg că abia acum se încearcă reglementarea acestei situaţii.