Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 10 iunie 2016 (72)

dialog-10-septembrie-dimineataCORNEL PAIU: Care dintre invitaţi v-a impresionat în mod deosebit?

LUCIAN STROCHI: Aurel Rău, Ileana Mălăncioiu, Adam Puslojic, Cristian W. Schenk, Florentin Palaghia.

CORNEL PAIU: Care dintre evenimentele cuprinse în program v-au stârnit interesul maxim şi v-au incitat spiritul?

LUCIAN STROCHI: Întâlnirea cu opera şi opereta, recitalurile lui Adam Puslojic, Emil Brumaru,  Xu Weifeng, omagiul adus de toţi poeţii lui Eminescu în Copou, întâlnirile cu elevii de liceu din unele licee ieşene.

CORNEL PAIU: A existat un moment copleşitor, de frumuseţe absolută?

LUCIAN STROCHI: Au fost mai multe, dar reţin două în afara programului: vizita la Casa Dosoftei, calitatea exponatelor şi dialogul cu Liviu Apetroaie, şi vizita la trei ierarhi, unde m-am întâlnit cu mari spirite precum acelea ale Cuvioasei Parascheva, Dimitrie Cantemir şi Alexandru Ioan Cuza. De neuitat rămân şi evenimentele din Sala Sfinţilor Voievozi şi tot ce este Palatul Culturii.