Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 10 iunie 2016 (76)

dialog-12-septembrie-searaCORNEL PAIU: Capitala Poeziei este oare şi Capitala Frumuseţii?

LUCIAN STROCHI: Poezia nu e nici frumoasă, nici urâtă, e poezie. Poezia poate fi comică, tragică, te poate înălţa, te poate coborî, seamănă uneori cu o rugă, alteori cu o înjurătură (îi spunem invectivă). Frumosul poate fi natural, artificial, plastic, muzical. Poetic, mai greu. Poezia are o structură aparte faţă de celelalte arte. E o sumă a artelor. Nu ştim încă prea multe despre materia poeziei (ca să folosesc o expresie maioresciană). Figurile de stil sunt de fapt abateri de la normă. Poezia este inefabilă.