Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (2)

dialog-26-septembrie-dimineataCORNEL PAIU: Care ar fi reprezentanţii criticii vechi?

LUCIAN STROCHI: Referindu-ne la critica mai veche, să-i reţinem şi pe Constantin Dobrogeanu-Gherea, Eugen Lovinescu, Nicolae Cartojan, Dimitrie S. Panaitescu-Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Alexandru Macedonski, Garabet Ibrăileanu, Vladimir Streinu, Şerban Cioculescu, Mihail Dragomirescu, Camil Petrescu, Tudor Vianu, George Călinescu, Ovidiu Papadima. De fapt ar trebui mai întâi se vedem tipurile de critici, pentru a înţelege mai bine critica.

Iată o propunere de clasificare a lor:

criticii universitari: Paul Cornea, Ion Dodu Bălan, Romul Munteanu, Alexandru Dima, Savin Bratu, Nicolae Balotă, Alexandru Piru, Dumitru Păcurariu, Constantin Ciopraga, Ion Pop, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Ion Rotaru, Nicolae Manolescu, Eugen Simion, Ovid S. Crohmălniceanu, Constantin Dram, Tudor Olteanu, Viorica S. Constantinescu, Petru Ursache, Petru Poantă, Matei Călinescu, Mircea Zaciu, Mircea Martin, George Munteanu, Florea Firan, Constantin Călin, Ioan Dănilă, Silviu Angelescu, Paul Dugneanu, Paul Drogeanu, Romul Munteanu, Adrian Dinu Rachieru, Marian Popa, Sorin Alexandrescu, Eugen Negrici, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Ion Ianoşi, Silviu Angelescu, George Călinescu, Tudor Vianu, V. Fanache, Eugen Negrici, Sorin Alexandrescu, Pompiliu Constantinescu, Alexandru Paleologu,  etc.;

criticii autori de istorii ale literaturii române: Eugen Lovinescu, G. Călinescu, Nicolae Iorga, Ion Rotaru, Dumitru Micu, Marian Popa, Ion Negoiţescu, Nicolae Manolescu, Ioan Holban, Mircea Mincu, Alex Ştefănescu, Radu Cernătescu etc;

criticii specialişti în anumite curente literare şi perioade istorice: Zigu Ornea, Dumitru Păcurariu, George Munteanu, Constantin Ciopraga, Ovid S. Crohmălniceanu,  Silvian Iosifescu, Eugen Simion, Savin Bratu, Vera Călin, Nicolae Iorga, Alexandru Piru, Nicolae Cartojan, Ana Selejan, Ion Pop, Gabriel Dimisianu, Ecaterina Ţarălungă, Ion Vartic, Marian Papahagi, Mircea Muthu, Maria Vodă Căpuşan, Dan Mănucă, Cornel Moraru, Irina Petraş, Ioan Petru Culianu, Marian Papahagi,  Livius Ciocârlie, Dan Horia Mazilu, Liviu Petrescu, Ion Breazu, D. Popovici, Ion Chinezu

autori de monografii de autor: G.C. Nicolescu, G. Călinescu, Monica Lazăr, Mircea Handoca, Mihai  Gafiţa, Mihai Petroveanu, Paul Zarifopol, Lucian Raicu

critici de serviciu (foiletoniştii): Laurenţiu Ulici, Nicolae Manolescu, Alexandru Dan Condeescu, Grigore Grigurcu

cenacliştii: Eugen Lovinescu, Ovid S. Crohmălniceanu, Nicolae Manolescu

oportuniştii şi detractorii: Mihai Novicov, Traian Şelmaru, Sorin Toma, H. Sanielevici, Ion Vitner

„ideologii”: George Ivaşcu, Paul Georgescu, Mihai Novicov, Constantin Dobrogeanu-Gherea, Gabriel Liiceanu, Edgar Papu, Mihail Dragomirescu, Mihai Ungheanu, H. R. Patapievici, George Ivaşcu, Mircea Mihăieş, Virgil Nemoianu

criticii provinciali: Mircea Mincu,  Gheorghe Crăciun, Constantin Ciopraga, Constantin Călin, Gheorghe Glodeanu, Irina Petraş, Cristian Livescu, Theodor Codreanu, Petru Poantă, Irina Petraş, Adriana Babeţi, Mircea A. Diaconu, Ion Vartic, Mircea Zaciu, Cornel Ungureanu, Ion Pop, Mihai Dragolea, Ioan Lascu, Florea Firan, Adrian Marino, Mircea Dinutz, Cornel Moraru, Alexandru Cistelecan, Ion Simuţ,  Mihai Cimpoi,

critici de gen literar: Vicu Mândra, Mircea Scarlat, Alexandru Muşina, Matei Călinescu

critici  literari şi de artă: Răzvan Theodorescu, Andrei Pleşu, Constantin Prut,  Vasile Drăguţ, Pavel Şuşară, Dan Grigorescu, Andrei Pleşu,

critici de revistă: Laurenţiu Ulici, Nicolae Manolescu, Radu Enescu, Al. Brumaru, Ioan Holban, Valentin F. Mihăescu

autori de ediţii: Nicolae Gheran, Perpessicius, Al. Oprea, Alexandru Dan Condeescu, Fănuş Băileşteanu, Mircea Handoca,  Petru Creţia,

critici şi istorici literari: Nicolae Cartojan, Alexandru Piru, Constantin Tomşa, Ion Rotaru, Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, Constantin Ciopraga, Radu Cernătescu, Theodor Codreanu, Mircea Martin, Nicolae Scurtu George Călinescu

critici şi istorici literari pentru literaturi străine: Al. Balaci, Mihai Zamfir, Mihai Cimpoi, Eugen Cizek, Al. Cizek, Irina Mavrodin, Leonida Teodorescu, Ştefan Damian, Victor Ivanovici, Cornel Mihai Ionescu, Francisc Păcurariu, Zoe Dumitrescu – Buşulenga, Marian Popa, Tudor Olteanu, Laurenţiu Ulici, A.E. Baconski, George Călinescu, Vasile Voia, Gelu Ionescu, Savin Bratu

scriitori critici: George Călinescu, Camil Petrescu, Lucian Strochi, Alexandru Piru, Leonida Teodorescu, Mircea Mincu, Matei Călinescu, Laurenţiu Ulici, Mircea Cărtărescu, Daniel Corbu. A.E. Baconski, Ion Pop, Ilie Constantin, Al. George,

ezotericii: Vasile Lovinescu, Radu Cernătescu, Mircea Eliade, Ioan Petru Culianu,

După cum se poate lesne observa, anumite nume traversează mai multe categorii. Se pot adăuga evident mult mai multe nume.