Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (4)

dialog-27-septembrie-searaCORNEL PAIU: Există o deosebire de paradigmă între aceştia?

LUCIAN STROCHI: Da, îndeosebi ţinându-se cont de centrul universitar de unde provin (Iaşi, Bucureşti, Cluj, Timişoara) şi evident  de profesorii pe care i-au avut.

CORNEL PAIU: Care dintre criticii literari s-au bucurat de cea mai efervescentă, ca să zic aşa, posteritate?

LUCIAN STROCHI: Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu, G. Călinescu, oarecum Constantin Dobrogeanu-Gherea. Primii trei sunt şi astăzi foarte actuali…

CORNEL PAIU: Câţi dintre criticii noştri vechi au creat o şcoală?

LUCIAN STROCHI: Tot cei mai înainte amintiţi. Pentru a crea o şcoală, ai nevoie de o revistă, de un cenaclu, de o autoritate de necontestat şi bineînţeles de emuli. Nu e uşor să reuneşti toate aceste condiţii.