Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (7)

dialog-12CORNEL PAIU: Câtă subiectivitate este permisă unui critic?

LUCIAN STROCHI: Critica înseamnă şi creaţie, creativitate. Deci, dincolo de obiectivitatea absolut necesară, e nevoie şi de destulă subiectivitate. Nu mă refer desigur la acea subiectivitate bazată pe criterii… estetice (feminine), pe ideosincrazii, pe prietenii…

CORNEL PAIU: Poate fi un demers critic 100% obiectiv?

LUCIAN STROCHI: Nu, deoarece critica înseamnă alegere, opţiune. Prin urmare va fi întotdeauna un anume procent  de subiectivitate.

CORNEL PAIU: Ce anume defineşte obiectivitatea „creaţiei” critice?

LUCIAN STROCHI: Sistemul de valori ales, sinceritatea, lipsa de compromis, experienţa, cunoaşterea în amănunt a „subiectului”.