Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (16)

dialog-04-octombrie-dimineataCORNEL PAIU: Ce pericole îl pândesc pe critic în general?

LUCIAN STROCHI: Suficienţa, infatuarea, superficialitatea, coteria.

CORNEL PAIU: Care ar fi pericolele care-l pândesc pe criticul vechi, să spunem, cu experienţă?

LUCIAN STROCHI:   Aceleaşi, la care se adaugă lipsa unor lecturi proaspete, faptul că apare depăşit de dinamica literaturii.

CORNEL PAIU: Dar pe criticul tânăr?

LUCIAN STROCHI: Credinţa că lumea începe cu el, că este un Judecător suprem, că doar el e deţinătorul adevărului.

CORNEL PAIU: Percepeţi oarece tensiuni între critica veche şi critica nouă? Se justifică prezenţa acestora?

LUCIAN STROCHI:Tensiuni există oriunde, în orice domeniu. Nu cred însă că ele sunt definitorii pentru critica românească, pentru literatura română.