Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (24)

lucian strochi 002CORNEL PAIU: Dacă ar fi să alcătuim un „sinod” al criticii, ce „mitropoliţi”, „arhiepiscopi”, „episcopi” şi „arhierei” aţi vedea alcătuindu-l?

LUCIAN STROCHI: Nicolae Manolescu, Marian Popa, Adrian Dinu Rachieru, Ion Pop, Constantin Călin, Mircea Martin, Florea Firan, Mihai Cimpoi, Ioan Holban… Asta şi din cauza … geografiei spirituale.

CORNEL PAIU: Nu ştiu… Ha ha ha… Pare-mi-se că aţi fi „Mitropolitul de Neamţ al Criticii”!

LUCIAN STROCHI: În Neamţ sunt câţiva critici şi istorici literari importanţi: Vasile Spiridon, Constantin Dram, Cristian Livescu, Constantin Tomşa, Adrian Romilă. Eu sunt doar un critic de duminică. Am însă avantajul că vin din interiorul operelor, fiind creator de literatură; am – se spune – lecturi vaste; am o experienţă de peste cincizeci de ani în domeniu şi nu prea am prejudecăţi.…