Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 30 iunie 2016 (29)

dialog-11-octombrie-dimineataCORNEL PAIU: Printre cenzorii culturii erau, înainte de 1989, şi poeţi de valoare. Mă gândesc la V. Nicolescu…

LUCIAN STROCHI: Da, am auzit că Vasile Nicolescu a fost şi cenzor al culturii. Eu îl cunosc ca poet, citindu-i câteva cărţi: Parabola focului, Clopotul nins, Starea lirică. Îmi sunt cunoscute şi volumele de artă dedicate lui  Turner, Constable, Monet, Winstler. E un poet de valoare. Nu ştiu dacă în calitatea sa de cenzor a făcut rău sau bine. Ştiu că a decedat prin anii 90, aşa că numele său a ieşit din circuit, măcar în calitate de cenzor…