Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 6 iulie 2016 (2)

dialog-14-octombrie-dimineataCORNEL PAIU: Cât de sincer a fost Eminescu?

LUCIAN STROCHI: Aici se ridică cel puţin două probleme. În primul rând trebuie să ne întrebăm dacă ne referim la sinceritatea în artă sau ca expresie a relaţiilor interumane. Un exemplu, cred, edificator. Eminescu a scris o extraordinară poezie de dragoste, intitulată Atât de fragedă. Sinceritatea sentimentului erotic nu poate intra în discuţie. Ei bine, Eminescu a dăruit această poezie tuturor iubitelor sale, spunând fiecăreia că îi este dedicată. Lipsă de sinceritate sau mai degrabă o înţelegere superioară a sincerităţii, văzută ca valoare artistică, estetică. Pe Eminescu îl interesa absolutul unui sentiment, nu efemeritatea lui. Pentru un om comun, gestul lui Eminescu pare impardonabil. Pentru Eminescu este unul sublim.