Cornel PAIU în dialog cu Lucian STROCHI– 6 iulie 2016 (20)

dialog-26-octombrie-dimineataCORNEL PAIU: Credeţi că se vor rescrie marile opere literare, epopei, tragedii…?

LUCIAN STROCHI: Da, dar în alte forme şi formule. Am crezut că a dispărut epopeea, romanul istoric. Au apărut epopei şi romane istorice extraordinare. E drept că acceptul cădea pe parabolă şi nu pe naraţiune. Ulysses romanul  lui James Joyce nu e altceva decât o epopee rescrisă modern. La fel şi Răcoarea ţărmurilor de Eyvind Jonson.