ZODIAC (LIED)

lied-5Primul născut nu se naşte vreodată.1
Ştiu asta printr-o alchimie ciudată,2
De la o fată care nu mai era fată3
Şi nu fusese, cred, niciodată.4

 

Trebuie să treci întâi prin gemeni,5
Cu tine sau c-un frate să te-asemeni.6
Abia atunci ai dreptul să te semeni7
Şi-ncovoiat, să te rostogoleşti, în semeni.8

 

Eşti primul tău născut şi poţi să-ţi semeni.9
 

Lucian Strochi

 

ZODIAC (LIED)

 

Primul născut nu se naşte vreodată.1 –tema acestui lied este naşterea. Dar nu e vorba de un cântec de leagăn, ci de o realitate mult mai aspră, metafizică. Primul vers ar putea avea următoarea traducere: Nu realizăm scopul final al dragostei de la prima încercare. E vorba de mai mulţi parteneri, de mai multe iubiri, chiar dacă mental, ambii parteneri îşi pot dori cu ardoare un copil.

Ştiu asta printr-o alchimie ciudată,2adică un monolog sau un dialog. Prin discurs cuvintele se distilează, se încarcă cu noi valori.

De la o fată care nu mai era fată3adică trecuse şi prin taina casătoriei. Trecerea de la fată la femeie este una calitativă.

Şi nu fusese, cred, niciodată.4vers ambiguu, care ar avea ca decodare: niciodată nu a fost intimidată de erotism; dimpotrivă, l-a privit cu seriozitate, dar şi cu detaşare. Liedul cuprind două catrene şi un monostih, şi are numai doză rime (A şi B, câte una pentru fiecare catren). Primul catren poate conţine  regretul femeii de a nu fi născut primul copil la prima graviditate sau regretul primului născut pentru pierderea potenţială a unui alt născut, născut înaintea lui, el născându-se în locul acestuia.

Trebuie să treci întâi prin gemeni,5pentru a înţelege acest sentiment de tristeţe, trebuie să fi fost geamăn, chiar univitelin; s-au poate e o referire la zodiile gemene, în primul rând cea a gemenilor. Unu nu-l poate înţelege pe doi; doi îi poate înţelege pe unu, deoarece a fost şi unu.

Cu tine sau c-un frate să te-asemeni.6nu ştim în cazul gemenilor cât de individual este cineva, dacă geamănul nu e cumva o multiplicare.

Abia atunci ai dreptul să te semeni7adică să ai la rândul tău copii; în altă accepţie, să te poţi fixa de sol, să poţi să-ţi asiguri prin sămânţă nemurirea.

Şi-ncovoiat, să te rostogoleşti, în semeni.8abia atunci te poţi naşte părăsind poziţia fetală, asemănătoare unui semn de întrebare.

Eşti primul tău născut şi poţi să-ţi semeni.9vers încifrat, cu multiple decodări: de remarcat valorile diferite ale cuvântului semeni: (tu) semeni –verb (a semăna), semeni -substantiv, adică oameni, a semăna-verb cu semnul de a fi aproape sau chiar identic cu cineva. Pe lângă muzicalitate, e vorba şi de virtuozitate lingvistică şi poetică. Titlul liedului este Zodiac, dar interpretarea textului este mult mai complexă.