CANTONA DESPRE DORINTE EXOTICE, ANALEPSE NOSTALGICE

cantone-4Câteodată aş vrea să fiu pe-un atol,1
Un tânăr prinţ înţelept, poate creol,2
Să mă predau lui, soarelui, benevol,3
Să mă scald în fierbinte, negru nămol.4
Câteodată vreau să fiu un han mongol,5
Ce am sub privire să fie pârjol,6
Un prinţ arab, pe o mare de petrol,7
Pentru adevărul lumii, turnesol.8

 

Un cocor primăvara9, în liric stol10
Mai vreau să fiu un celebru discobol,11
Sau un peştişor de aur într-un bol,12
Sau să fiu, pentru moarte, un larg ocol,13
Să mă lupt cu viaţa, s-o dau rostogol,14
Să fiu, de-i cazul, justiţiar pistol,15
Salvând domniţele de la vreun viol.16
Câteodată aş vrea să fiu vitriol,17

 

Să însemn pângărirea unui simbol,18
Să nu mai plătesc nici cui, niciun obol.19
Duşmanilor să le pun de-un carambol,20
Când vor să mai facă rău, să dea rasol,21
Iar eu să pun, pe-a ta iubire, monopol.22
Câteodată aş vrea să fiu pe-un ghiol…23
Congedo

Timpul în mine se strânge mototol,24
Cum se strânge-o foiţă de staniol:25
Astăzi sunt pierdut velier spaniol.26

Lucian Strochi

 

Canţonă despre dorinţe exotice, analepse nostalgice      4             

 

Câteodată aş vrea să fiu pe-un atol,1ca noutate,   apare dorinţa de evadare, de cucerire a exoticului.

Un tânăr prinţ înţelept, poate creol,2a doua noutate:. prinţul nu mai e obligatoriu alb.

Să mă predau lui, soarelui, benevol,3a treia noutate: contrar cutumelor medievale, eroul se doreşte bronzat, relaxat, fiul al soarelui.

Să mă scald în fierbinte, negru nămol.4eroul, prinţul  îşi doreşte să participe şi la terapii ale trupului, nu doar ale sufletului.

Câteodată vreau să fiu un han mongol,5 –noutatea merge şi mai departe, prinţul devenind, din prinţ, han.

Ce am sub privire să fie pârjol,6 –acum nu mai iubeşte grădinile răcoroase, cu statui, geometrice, ci pustiul.

Un prinţ arab, pe o mare de petrol,7  – prinţul nu mai pare dezinteresat de cele materiale, dimpotrivă înţelege că averea poate  fi o sursă a fericirii.

Pentru adevărul lumii, turnesol.8  – vers enigmatic, dar care ar exprima atât nevoia de adevăr (turnesolul nu minte niciodată) şi de culoare fundamentală, roşu sau albastru.

Un cocor primăvara9, în dorinţele prinţului se strecoară şi un vis icaric, nevoia unei metamorfoze.

în liric stol10aluzie la liniştea, graţia şi melancolia unui stol de cocori.

Mai vreau să fiu un celebru discobol,11 aluzie poate la celebra statuie a discobolului lui Miron (Myron), dar mai sigur dorinţa prinţului de perfecţiune fizică, pe urmele predecesorilor săi spartani, eleni în general.

Sau un peştişor de aur într-un bol,12prinţul nu-şi mai doreşte o putere abstractă, ci una vie, capacitatea de a face minuni, asemenea peştişorului de aur, gata să îndeplinească şi să împlinească dorinţele cuiva.

Sau să fiu, pentru moarte, un larg ocol,13 – conştient că nu poate opri, învinge moartea, îşi propune doar să o amâne cât mai mult.

Să mă lupt cu viaţa, s-o dau rostogol,14 –îşi doreşte să fie învingător în lupta cu viaţa.

Să fiu, de-i cazul, justiţiar pistol,15 – o dorinţă curioasă, dar legitimă. Uneori o armă poate face dreptate, acolo unde justiţia ezită sau e neputincioasă.

Salvând domniţele de la vreun viol.16 e vorba desigur de atacul diligenţelor, a trăsurilor.

Câteodată aş vrea să fiu vitriol,17 – vitriolul este numele mai vechi al acidului sulfuric concentrat. E un acid tare, care distruge compuşii carbonului cu uşurinţă. Dar trebuie să acceptăm şi o altă valoare a acestui cuvânt, cea acronimică (V.I.T.R.I.O.L.). Inscripţia (celebră!) se găseşte pe zidul cabinei de reflecţie la masoni şi trebuie descifrată astfel: Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem, ceea ce s-ar traduce astfel: „experimentează interiorul pământului şi rectificând vei găsi piatra ascunsă.” Se pune semnul egalităţii între piatra ascunsă şi piatra filosofală, dar e o echivalenţă forţată, piatra filosofală fiind o chintesenţă a celor patru elemente tradiţionale, elementare: aer, apă, foc, pământ, purificate şi topite. Ambele „traduceri” ale vitriolului rezistă şi versului următor,

Să însemn pângărirea unui simbol,18vitriolul poate arde un corp omenesc sau o parte din el, poate desfigura un chip sau poate duce la zonele masonice, la simbolistica masonică.

Să nu mai plătesc nimănui, niciun obol.19e vorba evident de o lume ideală, bazată pe alte relaţii decât cele economice, ale banului.

Duşmanilor să le pun de-un carambol,20expresia devine mai jucăuşă, alunecând în argou.

Când vor să mai facă rău, să dea rasol,21aceeaşi observaţie, „a da rasol” nu e o expresie prea academică.

Iar eu să pun, pe-a ta iubire, monopol.22abia acum prinţul îşi dezvăluie adevăratul gând, acela de a fi iubit, de a fi singurul iubit.

Câteodată aş vrea să fiu pe-un ghiol…23o reîntoarcere puţin schimbată la primul vers. Ghiolul e totuşi mai deschis decât atolul.

Timpul în mine se strânge mototol,24prinţul luptă cu timpul, jignindu-l chiar, minimalizându-l.

Cum se strânge-o foiţă de staniol:25expresia e inedită, dar puternică.

Astăzi sunt pierdut velier spaniol.26  – prinţul e în sfârşit liber, poate eşua sau poate călători spre ţări necunoscute. Spre deosebire de celelalte canţone, aici iubirea are dedicat un singur vers.