GAZEL IN CARE SE ADUC ELOGII UNUI SECOL LANCED

Trăim ciudat, o stare de absenţă,1

Un veşnic post, o mare abstinenţă.2

 

Nu mai păstrăm nici vagă aparenţă,3

Bătrâni suntem într-o adolescenţă. 4

 

Suntem departe de orice esenţă,5

Orbi, lipsiţi de orice exigenţă.6

 

Cu noi începe-o neagră experienţă,7

Lipsită de-o dorită transparenţă.8

 

Şi aşteptăm să vină o scadenţă9

Lipsită de oricare coerenţă.10

 

Suntem în plină, gravă decadenţă,11

Lipsiţi de-orice reală rezistenţă,12

 

Lipsiţi de orice minimă decenţă,

Purtând aceeaşi, clară diferenţă,

 

Având aceeaşi, fermă desinenţă, 13

Fugind cu-aceeaşi veche diligenţă. 14

 

Şi viaţa nu e decât o secvenţă, 15

Fără de-o aşteptată transcendenţă, 16

 

Lipsită de vreo vie violenţă,   

Dar şi de necesară vigilenţă. 17

 

Şi pasul nostru bate în cadenţă,  18

Poate visând la amplă insurgenţă. 19 

 

Şi nimeni nu oferă vreo clemenţă

Mileniul nostru-i doar pură demenţă. 20

 

Suntem mereu sfioşi, în penitenţă 21 

Dar nu ne-atinge nicio providenţă.  22

 

Rămâne doar o clară impotenţă, 23

Într-un raport subtil de inerenţă.  24

 

În spate, într-o vagă turbulenţă

Se-ntrezăreşte o luminiscenţă.  25

Lucian Strochi

 

GAZEL  în care se aduc elogii unui secol lânced (5)

 Trăim ciudat, o stare de absenţă,1  – şi acest gazel este scris în monorimă. Titlul este evident ironic. Seceta din gazelul anterior, sfârşitul unor epoci, o epuizare energetică, toate acestea produc o stare de absenţă, de inactivitate, de sfârşeală.

Un veşnic post, o mare abstinenţă.2 – soluţia ar fi postul, mărturisirea păcatelor, abstinenţa.

Nu mai păstrăm nici vagă aparenţă,3  – dar nici această stare de pioşenie nu poate amăgi pe nimeni.

Bătrâni suntem într-o adolescenţă. 4 –timpul şi cu el biologicul   s-au dat peste cap. Nu înţelepciune, ci o stare de sleială, de rânced, de neputinţă.

Suntem departe de orice esenţă,5  – această stare face ca totul să pară superficial, departe de esenţe, de lamura lucrurilor. Rămâne coaja, nu sâmburele.

Orbi, lipsiţi de orice exigenţă.6  – neobservând nimic din ritmul naturii, părem nesiguri, orbi, neajutoraţi, în imposibilitatea de a fixa o scară de valori, exigenţe, baremuri, criterii.

Cu noi începe-o neagră experienţă,7 – există totuşi o experienţă care se acumulează, dar ea este tragică, o experienţă neagră.

Lipsită de-o dorită transparenţă.8  – această experienţă nu aparţine lucidităţii, ci cel mult instinctelor primare.

Şi aşteptăm să vină o scadenţă9  – sfârşitul poate fi anticipat, dar nimeni nu ştie când se va produce şi nici cum.

Lipsită de oricare coerenţă.10  – nici pedeapsa, plata, nu au criterii, totul fiind întâmplător, aleatoriu, de aici şi imposibilitatea de a te apăra.

Suntem în plină, gravă decadenţă,11  – ni se propune o soluţie ceva mai blândă şi anume decadenţa, proces firesc, specific omenirii.

Lipsiţi de-orice reală rezistenţă,12  – numai că această decadenţă se produce şi din cauza lipsei noastre de reacţie, de imposibilitatea de a opune o rezistenţă reală.

Lipsiţi de orice minimă decenţă, – această decadenţă este şi una a luxurii, a prostituţiei, a unei sexualităţi promiscue.

Purtând aceeaşi, clară diferenţă, – se referă la diferenţa dintre pudic/impudic, sacru /profan, credinţă/erezie etc..

Având aceeaşi, fermă desinenţă, 13 – prin desinenţă se înţelege o terminaţie, un sfârşit clar ferm, neunivoc. Cuvântul provine din latina medievală desinentia şi se traduce prin „ceea ce cade la sfârşit”. De fapt, desinenţa este doar un sufix.

Fugind cu-aceeaşi veche diligenţă. 14 – am folosit de mai multe ori imaginea diligenţei. Este un simbol al timpului, al călătoriei, al efemerului.

Şi viaţa nu e decât o secvenţă, 15 – din punct de vedere al eternităţii, viaţa noastră nu este decât o secvenţă, o fotogramă, o clipă.

Fără de-o aşteptată transcendenţă, 16 –în triada etic – estetic -transcedental, transcendenţa corespunde religiosului, împlinirii, ieşirii din labirintul spaţio-temporal.

Lipsită de vreo vie violenţă,   acest calm al vieţii devine insuportabil, precum un calm ecuatorial.

Dar şi de necesară vigilenţă. 17  – desigur acest calm poate fi înşelător, calmul dinaintea furtunii.

Şi pasul nostru bate în cadenţă,  18e vorba de mobilizare, militarizare, demonstraţie de forţă, sentiment de turmă, instinct gregar.

Poate visând la amplă insurgenţă. 19  această declanşare de forţe poate avea ca obiect schimbarea, o lume nouă. E ceea ce îşi doresc şi pretind toate revoluţiile.

Şi nimeni nu oferă vreo clemenţă  – violenţa nu oferă clemenţă.

Mileniul nostru-i doar pură demenţă. 20 din nou referire la sfârşitul lumii, al secolului, al mileniului. De aici şi o adevărată, generalizată demenţă declanşată mai ales la sfârşitul unor perioade temporale care induc o finalitate.

Suntem mereu sfioşi, în penitenţă 21  de aici şi o religiozitate maximă, sentimente pioase, penitenţe, procesiuni.

Dar nu ne-atinge nicio providenţă.  22aici providenţa poate fi Mesia sau orice apariţie benefică, a Fecioarei, a lui Iisus.

Rămâne doar o clară impotenţă, 23  – impotenţa nu este una sexuală, ci o incapacitate de a reacţiona adecvat unei provocări majore.

Într-un raport subtil de inerenţă.  24raportul de inerenţă este un report dintre doi termeni care se condiţionează şi se definesc reciproc. Un exemplu: între subiect şi predicat este un raport de inerenţă. De fapt e vorba de un raport de interferenţă şi interdependenţă.

În spate, într-o vagă turbulenţă

Se-ntrezăreşte o luminiscenţă.  25e posibil să fie luminiţa de la capătul tunelului sau un început spiralat al unei lumi care se va naşte… Aluzie şi la statutul nostru de fiinţe acvatice… Acest gazel e unul dintre cele mai triste, traversat de un fior metafizic, de o tristeţe ontologică.