MIRCEA RASVAN CIACARU –O MARCA INCONFUNDABILA

La editura Cetatea Doamnei şi prin grija tipografiei Autograf, ambele din Piatra Neamţ, a apărut în 2016 albumul MIRCEA RĂSVAN CIACÂRU- O MARCĂ INCONFUNDABILĂ, un album monografic sub semnătura a doi cunoscuţi autori: Constantin Tomşa şi Viorel Nicolau.

Acest volum se adaugă altora apărute cu  ani în urmă în Neamţ, acestea fiind dedicate unor artişti plastici precum Dumitru Bezem, Iulia Hălăucescu, Titus Romanescu, Laurenţiu Dimişcă, Dumitru D.   Bostan, Petre Petrescu, Constantin Filimon etc. Cu alte cuvinte pictorii se prezintă acum cu albume, uneori   redactate în mai multe limbi, semn că s-a depăşit faza simplelor pliante,  care erau mai mult sau mai puţin restrictive şi/sau conjuncturale.

Monografia album a pictorului Mircea Răsvan Ciacâru beneficiază de experienţa şi       ştiinţa de cărturar a criticului şi istoricului literar  Constantin Tomşa, dar şi de ochiul cartofilului, al iubitorului de imagini, al editorului Viorel Nicolau.

Monografic este acest album pentru că el surprinde atât viaţa pictorului în diacronia ei, dar sintetizează şi inventariază aprecierile critice făcute de-a lungul vremii, vocile fiind un       Preludiu la unison, criticii având aprecieri dintre cele mai elogioase la adresa artistului, fie că ei  s-au numit Dan Grigorescu, Corneliu Ostahie, Virgil Mocanu,  V. Caraman, Valentin Ciucă, Lucian Strochi, Eduard Covali, Cristian Livescu sau Emil Nicolae.

Sunt amintite pedant, premiile şi titlurile primite de artist de-a lungul anilor, sunt     enumerate ţările unde arta artistului a găsit ecou şi  a prins rădăcini, prea multe pentru a le enumera, chiar selectiv. Sunt şi trei interviuri incitante luate artistului de către Lucian Corneliu  Agăleanu,   Cătălin Manole, Constantin Tomşa, sunt date în facsimil primele cronici, unele      datând din 1971 pe când pictorul era încă student.

Dar poate cea mai interesantă secţiune critică o reprezintă selecţia citatelor, interesante prin diacronia receptării operelor, dar şi prin fineţea şi justeţea observaţiilor.

Urmează ca într-un CV ce se respectă lista expoziţiilor, a participărilor artistului la         diferite   manifestări solitare sau de grup.

Secţiunea cea mai amplă şi desigur cea de substanţă şi de maxim interes este lista       reproducerilor, organizate pe câteva capitole mari, pigmentate cu aforisme celebre semnate de artişti celebri precum Pablo   Picasso, Paul Cezanne, (Impresii restituite), Leonardo Da Vinci    (Viziuni), Picasso (Simboluri), Edgar Degas, Vasili Kandinski (Portrete).

Lista reproducerilor este lungă, începând neutral cu tablouri precum Stoguri, Recolta, continuând cu o suită de dealuri frumos smălţuite, amintind de cele ale lui Horia Bernea   (Deal seara, Lumina  serii, Apus de soare, Furtuna), cu copaci (Marele singuratic, Stejarul, Solitarul, Ritm static , Grind, Dimineaţa, Copacul auriu, Copacul crucii), cu naturi statice (Liniştea serii, Eşarfa, Natură statică), cu flori (Lacrima dimineţii, Marele roşu, Florile luminii, Lumina sacră,      Linişte, Cupa soarelui), cu compoziţii statice (Echilibru, Natură cu mere, Marele alb, Simfonia fumului, Arome de toamnă, Toamna, Transparenţă, Mere în echilibru, Reflexe aurii,             Transparenţe în roşu, Simfonie în roşu, Reflectare, Bob de rouă), cu porţi şi acareturi ţărăneşti   (Dimineaţa, Poarta florilor),  cu subtile compoziţii (Lumina dimineţii, Armonia formelor), cu    marine (În larg, La ţărm).

Secţiunea Viziuni  cuprinde compoziţii cu trimiteri istorice sau mitice Garanţia păcii    (coroana, spada, cetatea fiind aceste „garanţii”), Urmele istoriei (o superbă     Atlantidă, ţâşnind din apele mării), Castelul inimii (Balcic) cu  cetăţi (Cetatea aerului, Creneluri, Cetatea luminii, Noaptea cetăţii, Dimineaţa cetăţii, Seara cetăţii, Ritmuri, Treptele istoriei, Carnaval  (Veneţia) Apus de soare, Sub semnul crucii, Zborul dimineţii, Santorini, Clopot de seară, Alb ritmat, Sunetul zorilor)

Capitolul unde  Mircea Ciacâru devine irezistibil este cel numit    Simboluri (Binecuvântarea, Lumina învierii, Azima, Nostalgii veneţiene) cultivându-se simboluri, (masonice, religioase), ochiul( Memoria retinei, Icoana din priviri, Lacrimile memoriei, Geneza, Nu vom uita, Strigătul durerii, Sămânţa speranţei,  Mireasa, Frumuseţe armeană, (ciclu dedicat armenilor) Amintiri de după sârma ghimpată, Metamorfoza, Sinagoga de lemn  (ciclu dedicat evreilor).

O serie aproape necunoscută publicului este Icar.

În volum avem patru schiţe în creion; în realitate pictorul crease în urmă cu ceva timp câteva tablouri impresionante pe  această temă (uleiuri pe pânză). Dar absolut impresionantă este seria de Portrete, ce începe cu feţe bisericeşti (Ctitorul, Patriarhul, Vizionarul (Arsenie Boca), Duhovnicul. Gânditorul, Cleopa  personalităţi regale, (Regele Mihai, Regina Ana, Regina Speranţelor (Maria), Un zâmbet regal (Regele Mihai), regii (Carol I şi Ferdinand), Ştefan Vodă, Întemeietorul), personalităţi artistice (Dan Tudor Trică, Adrian (Silvan- Ionescu) , Lucian (Strochi), Colecţionarul, Impresii din Toscana (autoportret) Veritom ( Victor Brauner/ Emil Nicolae), triplu Autoportret, Boierul (Constantin Tomşa), Magia orgoliilor( nouă pictori flancaţi de trei critici de artă (Valentin Ciucă, Emil  Nicolae, Lucian Strochi, Poetul (triptic cu Emil Nicolae). Criticul (în cvintuple ipostaze (Lucian Strochi), Istoricul (Adrian Silvan Ionescu), Poetul gastronom (triptic cu Mircea Dinescu),   Laureatul (Adrian Alui Gheorghe), Sadoveanu (tuş pe hârtie), Magistratul, Autoportret cu arbori, Privire senină (Lucian Corneliu Agăleanu), Distinsul (Florin Isachevici), Nobilul (Adrian Rublinshi).

Coperta III cuprinde un caleidoscop cu imagini din timpul vernisajelor, iar coperta IV un autoportret care… pictează un portret (În atelier). Ca text, coperta IV conţine o emoţionantă     declaraţie poetică  şi patetică.

Bine documentată (nu e deloc uşor să strângi atâtea tablouri risipite prin diferite colecţii particulare), această monografie este în sine o adevărată operă de artă, iar pentru cititorul care o ţine în mână, un real privilegiu.

Lucian Strochi