Cornel PAIU in dialog cu Lucian STROCHI– 3 decembrie 2016 (16)

Ce părere aveţi despre Masoneria românească? Din trecut şi din prezent.

Lucian STROCHI: Masoneria românească a realizat foarte multe pentru România, de la revoluţiile din 1848, care ne-au trezit conştiinţele şi care ne-au dat o identitate distinctă între popoarele Europei, până la Mica Unire, cucerirea Independenţei de Stat şi Marea Unire. Masoneria a contribuit cu valori intelectuale incontestabile, din toate domeniile şi voi enumera câţiva reprezentanţi şi câteva domenii de maximă importanţă pentru un stat: scriitori – Vasile Alecsandri, Gheorghe Asachi, Eugen Barbu, Nicolae Bălcescu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac, N.D. Cocea, Costache Conachi, Victor Eftimiu, Nicolae Filimon, Nicu Gane, Octavian Goga, Goleştii, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Titu Maiorescu, Ion Minulescu, Costache Negri, Costache Negruzzi, Mihai Ralea, Ion Heliade Rădulescu, Alecu Russo, Mihail Sadoveanu, Duiliu Zamfirescu. Să recunoaştem că e jumătate de istorie literară. Dar pe lista masonilor îi găsim şi pe prelaţi precum Miron Cristea, Leon Gheucă,  Eufrosin Poteca, Gheorghe Lazăr, oameni politici mai vechi sau mai noi precum Constantin Angelescu, Constantin Argentoianu, Simion Bărnuţiu, Dimitrie Brătianu, Ion C. Brătianu,  Samuel von Brukenthal, Gheorghe Grigore Cantacuzino, Dimitrie Cantemir, Carol al II-lea, Petre Carp, Alexandru Ioan Cuza, Manolache Epureanu, Ion Ghica, Alexandru Golescu, Ştefan Golescu, Pan Halippa, Ion Inculeţ, Mihail Kogălniceanu, Gheorghe Magheru, Constantin Mavrocordat, Nicolae Mavrocordat, Alexandru Moruzi, Adrian Năstase, Alexandru Paleologu, Ion Pangal, Vasile Pogor, Emilian Pake-Protopopescu, Petre Roman, Dimitrie Sturdza, Nicolae Şuţu, Barbu Ştirbei, Călin Popescu Tăriceanu, Cristian Tell, Viorel Tilea, Nicolae Titulescu, Vasile Ursu Nicola (Horea), Alexandru Vaida Voievod, Radu Vasile. Cum ar arăta Istoria României fără aceşti bărbaţi? Şi mai sunt oamenii de ştiinţă, ofiţerii de rang superior, artişti, piloţi, medici, muzicieni. Să dau doar câteva nume: Spiru Haret, Traian Vuia, Eduard Caudella, Eugeniu Carada, Dimitrie Gusti, Sever Frenţiu, Carol Davila,  Nicu Alifantis, Florian Pittiş, George Valentin Bibescu, Ioan Borcea, Matei Millo, Ştefan Lupaşcu, Eftimie Murgu, Horia Hulubei, Constantin Daniel Rosenthal, Ioan Molnar-Piuaru. Liste e mult, mult mai lungă…