GAZELUL PACII

Războiul pentru unii-i aventură,1

Iar pentru glorie, o uvertură.2

 

Unii susţin că e o vocaţie,3

Alţii, că pentru lume-i fundătură.4

 

Ca drept divin, deplin, al celor aleşi,

Demenţi susţin că vine din natură.5

 

Mândria de a apăra drapelul,6

Invocă alţi drept scuză-o semnătură,7

 

Sau aspră pedeapsă pentru un rebel,8

Ce nu-şi respectă propria postură.9

 

Invocând divinul ca pe-un atribut,10

Unii trimit chiar la sfânta scriptură.11

 

Eroi, morminte, oraţii, defilări, 12

Dar totul nu-i decât caricatură.13

 

Războiul l-aş închide, grav, în muzeu;14

E drept că pentru unii-i sinecură. 15

 

Vreau, pentru-a nu mai fi cumva tentaţii,

Să stea închis mereu într-o  armură.16

Lucian Strochi

 

GAZELUL PĂCII  13 

 Războiul pentru unii-i aventură,1 – acest gazel este clar unul antirăzboinic. Se mimează totuşi o imparţialitate a prezentării, o neutralitate evident falsă, deşi adevărurile – parţiale – sunt juste. Cu alte cuvinte e adevărat că pentru anii, războiul e o aventură. Problema care se pune e dacă e normal să fie aşa.

Iar pentru glorie, o uvertură.2  – şi acest vers continuă logica versului precedent.

Unii susţin că e o vocaţie,3 –se vorbeşte despre vocaţia militară, despre mândria de a fi ofiţer etc.

Alţii, că pentru lume-i fundătură.4 – pacifiştii susţin că războiul e o întoarcere la omul cavernelor, cel care îşi rezolva toate problemele prin forţă, prin luptă.

Ca drept divin, deplin, al celor aleşi, – războiul poate să pară de esenţă divină, întrucât şi zeii purtau războaie.

Demenţi susţin că vine din natură.5  – unii apreciază că lupta pentru supravieţuire este o formă a progresului, învingătorii fiind mai pregătiţi pentru probele viitoare.

Mândria de a apăra drapelul,6drapelul este un simbol naţional. Pierderea drapelului în luptă însemna pierderea bătăliei. A muri sub drapel e cea mai mare onoare. Pângărirea unei drapel, arderea lui, apărarea drapelului poate fi un motiv de război.

Invocă alţi drept scuză-o semnătură,7e vorba de tratatele secrete sau nu care angajează două sau mai multe state într-un pact.

Sau aspră pedeapsă pentru un rebel,8  – uneori războiul poate porni şi din cauza unui persoane, dar atunci e vorba de obicei de un război civil.

Ce nu-şi respectă propria postură.9  – postura de împărat, rege, conducător, preşedinte, devenind tiran, dictator.

Invocând divinul ca pe-un atribut,10e vorba de război sfânt. Războiul sfânt poate fi purtat în numele unei religii sau pentru apărarea ţării.

Unii trimit chiar la sfânta scriptură.11 –războiul e prezent peste tot, chiar şi în biblie, precum şi în toate scrierile care cultivă eroismul, îndeosebi epopeile.

Eroi, morminte, oraţii, defilări, 12există în fiecare război o latură tragică şi una spectaculară, un război real şi unul de paradă şi/sau mediatic.

Dar totul nu-i decât caricatură.13versul e scris de un pacifist, care nu acceptă niciuna din ipostazele războiului.

Războiul l-aş închide, grav, în muzeu;14 – războiul trebuie să aparţină doar trecutului.

E drept că pentru unii-i sinecură. 15există şi oamenii care profită de război, îndeosebi speculanţii şi cei care produc arme.

Vreau, pentru-a nu mai fi cumva tentaţii,  

Să stea închis mereu într-o  armură.16 –cu alte cuvinte, războiul trebuie închis în propria sa imagine.

Şi acest gazel este unul gnomic.