INOROGUL (BESTIAR)

Nu mă mir

De ce Cantemir,2

Prinţ al înaltei, albastrei melancolii,

Lovit fără veste

De celeste

Stenahorii,

Închis în cele tainice chilii,

Se închina

Cam aşa:

„Şi încă, Doamne, Ţie mă rog,

Să mă faci înţelept şi alb inorog…3

Slăvitule, spre tine,

Plin de lumine,

Privirile-ntorn:

Dă-mi, Doamne, în frunte un corn4

Să fie, pe vecie,

Săgeată spirituală,5

Rază solară,6 sabia Ta tutelară.”7

Inorogul nu se lasă atins

Prima oară

Decât de-o fecioară;8

Nu poate fi învins;

Decât de un leu9

Paraleu,10

De a sulfului 11

Suflare,

Duhoare.

Căci inorogul e a mercurului12

Putere şi-nfăţişare,

Duşmanul impurului,13

Simbol de virtuţi regale…14

E cast,15

Puternic, plin de fast,

Apărător de dreptate şi lege: 16

E mai mult decât un rege;17

Stăpânul ploii;18

Corn ridicat – spirituală fecundare;19

Înverzeşte otava;

Descoperă otrava;20

Primul dintre judecători:

Se coboară din nori

Şi loveşte cu putere de mii de waţi,

Cu cornul pe vinovaţi.21

Altfel e cea mai blândă făptură

La chip şi căutătură.

Dar tot nu ştiu,

Deşi-s venit din pustiu,

Atunci când în suflet îmi torn

Bucurii şi tristeţi fără număr, urieşesc:

Este animalul lumesc,22

Dumnezeiesc?23

Inorogu-i licornă24 sau unicorn?25

Lucian Strochi

INOROGUL1   – inorogul este unul dintre cele mai disputate animale pe toate planurile. Lingvistic, avem o serie sinonimică:unicorn, inorog, licornă. Termenul de unicorn vine din latină, cel de inorog din limbile slave, iar licorna din franceză. E greu de spus care este termenul generic, capul de serie. Animal fantastic, inorogul poate avea diferite înfăţişări: un cal alb cu un corn în centrul frunţii; un animal având corpul şi capul unui cal, picioarele din spate ale unui cerb, coada unui leu, cu un corn în mijlocul frunţii; o capră de angora cu un singur corn; un animal cu corp de căprioară, copitele unui cal şi coada unui bou; un cerb alb, paricopitat şi cu coadă de cal, având în frunte un corn răsucit; un taur cu un singur corn; un colun sau măgar sălbatic, cu corpul în întregime alb, cu capul de culoarea purpurei, cu ochii albaştri, cu un corn stacojiu în partea superioară, negru la mijloc şi alb la bază;  un animal cu corp de cal, labe de elefant, coadă de purcel; o antilopă cu cornul drept; un soi de rinocer. Dacă înfăţişarea sa este atât de diferit descrisă, calităţile animalului sunt mult mai unitar prezentate: vindecă bolile, curăţă răul, dă viaţă, blând (sau crud!), cu voce cristalină, asemănătoare cu clinchetul armonios al clopoţeilor de argint, puternic, imposibil de prins, înţelept (i-a divulgat împăratului Fu His secretele limbii scrise).

Cantemir,2e vorba de Dimitrie Cantemir, domn moldovean, autorul romanului Istoria Ieroglifică. Cantemir este chiar Inorogul, în timp ce Corbul, rivalul său este Constantin Brâncoveanu.

            înţelept şi alb inorog…3caracteristicele comune ale inorogului. De altfel , rădăcina krn simbolizând „expresia cea mai înaltă a luminii, fiind legată de Kronos –Părintele Timpului şi al Epocii de Aur şi apollon Karneiros- splendida strălucire a soarelui” e comună tuturor numelor sub care e cunoscut inorogul în „folclorul popoarelor: Ekasringa, Kirtnasari, Cartazon, Kirin, Wahid şi Karn, Abu Quarn, Kartkdann.”

            Dă-mi, Doamne, în frunte un corn4într-un dialog imaginar, Cantemir se roagă lui Dumnezeu să-i dea ca însemn al înţelepciunii cornul.

            Săgeată spirituală,5 – o suită de metafore, sugerând valorile spirituale ale cornului;

Rază solară,6  – inorogul aparţine luminii.

sabia Ta tutelară.”7 – inorogul pedepseşte aspru păcatele omeneşti.

Inorogul nu se lasă atins

Prima oară

Decât de-o fecioară;8puritatea inorogului îl face să nu accepte decât apropierea fecioarelor care îl pot îmblânzi. O serie de şase tapiserii de la muzeul din Cluny aparţinând familiei Le Viste, lucrate în jurul anului 1500 au ca subiect Doamna cu licorna. Alături de Doamnă şi licornă apare şi leul. Cele şase tapiserii sunt o transformare iniţiatică spre lumină  spre aurul alchimic, spre regenerarea omului natural, după deviza Orare et Laborare. Ultima tapiserie, cea mai cunoscută şi mediatizată, este cea „a orei solemne”, singura tapiserie care conţine un înscris: „A mon seul desir I”, ultima dorinţă fiind dorinţa de absolut.  Versurile au în vedere şi a cincea tapiserie, cea care redă o apropiere casnică între Doamna meditativă şi licorna îmblânzită, aceasta fiind aşezată cu picioarele din faţă pe genunchii stăpânei sale.

Nu poate fi învins;

Decât de un leu9 –disputa cu leul este mai mult o dispută alchimică.

Paraleu,10paraleul este un leu foarte puternic sau o personalitate excepţională.

De a sulfului 11 –este vorba de un element primordial alchimic.

Suflare,

Duhoare.

Căci inorogul e a mercurului12 –aceeaşi explicaţie şi pentru mercur. Împreună cu sarea (care este de fapt o substanţă compusă, clorura de natriu) şi sulful,  mercurul alcătuieşte o triadă alchimică.

Putere şi-nfăţişare,

Duşmanul impurului,13inorogul este un simbol al curăţeniei şi al purităţii

Simbol de virtuţi regale…14inorogul joacă uneori rolul dragonului. El apare heraldic alături de leu, formând împreună stema Marii Britanii, de exemplu.

E cast,15 –după unii inorogul se iveşte din nori sau din spuma mării.

Puternic, plin de fast,

Apărător de dreptate şi lege: 16 – inorogul nu suferă nedreptatea şi uneori este considerat o balanţă, un echilibru

E mai mult decât un rege;17  – puterile inorogului sunt supranaturale, el învingând şi elefantul, un duşman tradiţional.

Stăpânul ploii;18prin dansul său, dar şi prin atacul direct asupra soarelui ucigaş, inorogul devine un simbol al ploii.

Corn ridicat – spirituală fecundare;19 –  unii au considerat cornul un fel de „falus psihic”

Înverzeşte otava;

Descoperă otrava;20inorogul descoperă otrava, dar şi o anihilează, cornul său fiind un antidot împotriva otrăvurilor, chiar un panaceu. E ceea ce s-a întâmplat cu cornul rinocerului, exterminat din această cauză.

Primul dintre judecători:

Se coboară din nori

Şi loveşte cu putere de mii de waţi,

Cu cornul pe vinovaţi.21 –cornul său este folosit pentru a-i pedepsi pe cei care încalcă legea.

Este animalul lumesc,22existenţa lui reală e pusă la îndoială, deşi Aristotel, Gingis-Han, Saint Gregory, Saint Thomas, asiaticii şi în mod deosibit nord-coreenii îl consideră cât se poate de real.

Dumnezeiesc?23multele din atributele inorogului ţin de miracol sau de divin.

Inorogu-i licornă24 – am lămurit mai sus că întrebarea e una falsă, întrucât vorbim despre o aceeaşi creatură.

sau unicorn?25 -e dreptul oricui să folosească termenul care îi place. Blaga foloseşte termenul de unicorn, (Ce aude unicornul), un roman celebru se numeşte Ultima licornă            (autor: Peter Beagle), dar cred că termenul de inorog devine unul predominant.  Cu licorna  m-am întâlnit şi eu, în romanul Cicatricea narând o frumoasă poveste de dragoste dintre un om şi această creatură neobişnuită, un mit întors al clasicului Frumoasa şi bestia.